4.03.2020 r. nastąpiło otwarcie wystawy poświęconej historii Żydów mieszkających po obu stronach Odry na przestrzeni wieków. Założenia ekspozycji przedstawiły jej kuratorki Magdalena Abraham-Difenbach oraz Magdalena Gebala. Spotkanie poszerzone zostało o bardzo poruszający wykład Andrzeja Kirmiela odnoszący się do obiektów kultury materialnej i duchowej w naszym regionie, które uległy zniszczeniu w wyniku polityki państwa polskiego po II wojnie światowej. Usuwano wówczas wszelkie znaki świadczące o dotychczasowej historii tych terenów. Nie bez znaczenia była także dewastacja, jakiej dokonały i nadal dokonują osoby identyfikujące się z ideami antysemickimi. Wypowiedź A. Kirmiela zakończył pokaz filmu dokumentującego działalność grupy niemieckich emerytów odnawiających kirkut w Skwierzynie.

Wernisaż spotkał się z dużym zainteresowaniem zielonogórzan, wśród gości znaleźli się także przedstawiciele narodowości żydowskiej. Alicja Skowrońska – przewodnicząca żarskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce dziękowała za przygotowanie wystawy kuratorkom z Niemiec oraz zielonogórskim muzealnikom.

Zwieńczeniem wieczoru była degustacja potraw żydowskich przez przez członków Chrześcijańskiej Wspólnoty „Bez Ścian” ze Zboru Kościoła Bożego w Chrystusie w Zielonej Górze.