W tym roku Zielone Świątki wypadają 31 maja, z tego też powodu w najbliższą  niedzielę Muzeum Ziemi Lubuskiej będzie nieczynne.

Zielone Świątki pierwotnie były świętem pogańskim i wiązały się z obchodami święta wiosny. Jednym z jego przejawów były magiczne praktyki mające zapewnić obfite plony. Ściany domostw przyozdabiano kwiatami i gałązkami. W późniejszym czasie w ich trakcie obchodzono procesyjnie zasiane pola i śpiewano nabożne pieśni.

Zielone Świątki to również święto kościelne, którego nazwa brzmi: Święto Zesłania Ducha Świętego. Zgodnie z Pismem Świętym wydarzenie to miało miejsce w pierwsze święto Pięćdziesiątnicy po zmartwychwstaniu Jezusa. Wówczas na zgromadzonych w wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty, z którego mocą apostołowie mówili w wielu językach oraz otrzymali charyzmaty. Zielone Świątki to jedno z najważniejszych świąt w Kościele, ma rangę uroczystości i jest obchodzone przez dwa dni.