Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, włączając się w obchody tegorocznych 28. Europejskich Dni Dziedzictwa, zaprasza do udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM pt. “Moja droga. Historia zapisana obiektywem”.
Prace na konkurs przyjmowane będą w formie plików do dnia 31.08.2020r. Ogłoszenie wyników nastąpi 18.09.2020r.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia są do pobrania na stronie: www.mzl.zgora.pl/edukacja/konkursy

Europejskie Dni Dziedzictwa, to ustanowiony w 1991r., największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz wzmocnienie społecznej współodpowiedzialności za stan zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy – w tym od 1993r. także Polska. Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce, to przede wszystkim wystawy, wycieczki, prelekcje, gry i konkursy przybliżające lokalnym społecznościom historię ich ziem a ich koordynatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Prace na KONKURS FOTOGRAFICZNY przyjmowane będą w formie plików do dnia 31.08.2020r. Ogłoszenie wyników nastąpi 18.09.2020r.