Właśnie ukazał się 44. numer „Museionu”, informatora dokumentującego wydarzenia związane z działalnością naszej instytucji. Znajdują się w nim relacje z ostatnich wystaw i spotkań, działań oświatowo-edukacyjnych oraz wspomnienia i podsumowania. Wszystkie one zamykają się przedziale czasowym od września 2019 do czerwca 2020 roku. Szczególnej uwadze polecamy artykuł poświęcony byłemu dyrektorowi MZL – dr. Andrzejowi Toczewskiemu.
„Museion” publikowany jest na naszej stronie internetowej, skąd można pobrać plik pdf. Z kolei miłośnicy wersji papierowej mogą go nabyć w muzealnym sklepiku w symbolicznej cenie 2 zł. Znaleźć tam można również numery archiwalne tego pisma oraz inne wydawnictwa MZL.