No i stało się. Powstały na początku lat 90. podjazd dla osób niepełnosprawnych został zlikwidowany. Zastąpiło go nowe, przyjazne i bardziej komfortowe wejście dla osób z dysfunkcjami ruchu, znajdujące się od strony podwórka, w nowym gmachu Muzeum.

W miejscu byłego podjazdu wiosną zostaną wykonane nowe nasadzenia kwiatów. Chcemy by były to hortensje tak pięknie zdobiące lewą stronę fasady naszej instytucji. A dziś kilka fotek dokumentujących rozbiórkę.