Od wielu miesięcy środowisko artystyczne naszego miasta czekało na ten dzień. 15 października 2020 roku o godz. 17.00 w przestrzeniach nowego holu MZL spotkali się twórcy biorący udział w Biennale Zielona Góra. Wydarzeniu będącym nawiązaniem i kontynuacją imprez złotogronowych i Biennale Sztuki Nowej, które w II połowie XX wieku wprowadziły Winny Gród na mapę artystyczną kraju. Muzealna ekspozycja, będąca jednym z segmentów wystawy głównej, przygotowana została przez kuratorów Romualda Demidenkę i Tomasza Pawłowskiego. Wśród twórców, których prace zaprezentowano w Galerii Nowy Wiek znalazła się m.in. instalacja Henryka Morela, artysty biorącego udział w Złotym Gronie w 1967 roku. Dodatkową atrakcją było udostępnienie przybyłym nowej ekspozycji stałej “Galeria Złotego Grona. Kolekcja Sztuki Polskiej XX wieku”.
Wieczór z Biennale miał jeszcze dwie odsłony. O godz. 18.00 w BWA nastąpiło oficjalne otwarcie imprezy połączone z udostępnieniem kolejnych bloków wystawy zasadniczej. Tu z kolei znalazły się prace twórców współczesnych, ale również i tych, wytyczających nurty sztuki współczesnej przed dekadami. A na zakończenie zebrani uczestniczyli w performensie Anny Nowak, uprawiającej choreografię myśli, języka i sytuacji. Artystka z muzealnego balkonu wychodzącego na BWA zalała widzów deszczem słów.
Organizatorami Biennale Zielona Góra są: Biuro Wystaw Artystycznych, Fundacja Salony, Uniwersytet Zielonogórski oraz Muzeum Ziemi Lubuskiej.