5 maja 2021 rok w muzealnych wnętrzach odbył się finisaż wystawy Galeria Nowy Wiek. 20lat!. Ekspozycja, na której swoje prace pokazało 37 artystów, nie miała szczęścia. Zaledwie w parę dni po jej udostępnieniu, nastąpił trzeci lockdown. Czekała więc ta znakomita prezentacja na uwolnienie muzeów z zamknięcia. Niestety, gdy to nastąpiło – okazało się, że gonią nas terminy kolejnych wystaw i czasu zostało tylko na pożegnanie.
Pomimo panujących jeszcze obostrzeń na spotkaniu zamykającym wystawę pojawiła się dość duża grupa osób stęsknionych za sztuką i artystami, byli też świetnie ułożeni przedstawiciele braci mniejszych, których coraz częściej spotkać możemy w różnych przybytkach kultury. Stronę artystyczną reprezentowała grupa zielonogórskich twórców, w tym również tych związanych z Instytutem Sztuk Wizualnych UZ.

Witając gości Leszek Kania – kurator wydarzenia przypomniał na jakim gruncie powstała idea Galerii Nowy Wiek.
Wiąże się ona przede wszystkim z tradycjami tego miejsca, historią Muzeum Ziemi Lubuskiej, które od końca lat 50. ubiegłego stulecia gromadziło sztukę współczesną w sposób bardzo poważny. […]  Kolejnym etapem było stworzenie przez dr. Jana Muszyńskiego tzw. galerii autorskich, do których zaproszonych zostało kilkunastu artystów z całego kraju, reprezentujących różne generacje, różne ośrodki w kraju, a także różne sposoby ekspresji.
Od 2001 roku prezentacja sztuki współczesnej w zielonogórskim Muzeum włożona została ramy Galerii Nowy Wiek. Program merytoryczny Projektu, nakreślony przez Leszka Kanię, pozwala na prezentację bardzo różnych dokonań z zakresu sztuki. Nie wyznacza ostrych granic i jest otwarty na nowe tendencje w sztuce.
Przypomnijmy, że w ramach  Galerii Nowy Wiek, zrealizowanych zostało 95 wystaw.