26.05.2021 r. ( środa) o godz. 17.00 nastąpi otwarcie wystawy Tomka Kawiaka, znakomitego malarza, rzeźbiarza i performera, mieszkającego od ponad pół wieku we Francji. Ekspozycja zatytułowana “Ślady 1962-2021” na charakter retrospektywny. Składają się na nią prace wykonane w różnych technikach: rysunki, kolaże, szkice, fotografie i instalacje. Wszystkie one to  swego rodzaju tropy wiodące widza drogami, jakie przebył twórca. Tomek Kawiak należy do artystów, którzy potrafią sprostać niemal wszystkim wyzwaniom w obszarze sztuk plastycznych. Jest nazywany przez krytyków kronikarzem XX wieku.

W trakcie wernisażu zaprezentowany zostanie dokumentalny film Nataszy Ziółkowskiej pt. TATO (TAusche TOmek).

Wystawa otwiera trzecią dekadę funkcjonowania  Galerii Nowy Wiek w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Tomek Kawiak (ur.1943 w Lublinie), absolwent  warszawskiej ASP, gdzie w latach 1962-1967 studiował malarstwo i architekturę wnętrz. Dyplom uzyskał w 1968. W latach 1968-1970 był asystentem w pracowni ceramiki na Wydziale Malarstwa macierzystej uczelni. Był jednym z pierwszych i najbardziej widocznych performerów swego pokolenia. Uważa się go za twórcę polskiego happeningu ekologicznego. Do historii sztuki polskiej przeszła zaprezentowana w 1970 roku  akcja “Ból Tomka Kawiaka”, podczas której zabandażował okaleczone przez służby miejskie drzewa przy jednej z lubelskich ulic. W tym samym roku wyjechał do Paryża, gdzie w latach 1971-1973 kontynuował studia w Ecole des Beaux-Arts. Równolegle ze studiami w 1971 zainaugurował wieloletnią akcję wymian pn. “Trock-Art”. Od 1976 r. prowadzi światową akcję tzw. “cegłowania” (briquetage) – podróżując po świecie zostawia “Cegłę Tomka Kawiaka” (cegła o wymiarach 20 x 10 x 3 cm, wypalona w czerwonej glinie i opatrzona pieczęcią) w miejscach swojego pobytu

Ważnym motywem ikonograficznym Kawiaka są od początku lat 70. niebieskie dżinsy, które z czasem stały się swoistym fetyszem jego sztuki, podobnie jak zawartość kieszeni – jedno i drugie utrwalane w odlewach rzeźbiarskich, multiplach, obrazach, rysunkach itd.

Opublikował kilkanaście albumów ze swoimi pracami malarskimi i rzeźbiarskimi. Wystawia na całym świecie i znajduje się w licznych kolekcjach publicznych i prywatnych w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Japonii, Chinach, Korei i Australii.

Kurator wystawy
Leszek Kania

Termin wystawy
26.05 – 1.09.2021