Jubileusz 50-lecia pracy twórczej Heleny Zadrejko Muzeum Ziemi Lubuskiej uhonorowało wielką wystawą będącą przeglądem dorobku artystycznego malarki. Wielokrotnie przekładany, z uwagi na sytuację pandemiczną, wernisaż odbył się wreszcie 2 lica 2021 roku. Artystka, na co dzień mieszkająca w Grecji, z ogromną radością witała licznie przybyłych gości, którzy zjechali do Zielonej Góry z różnych miejsc m.in. z Głogowa, Łagowa, Gubina czy z Niemiec. Szczególne słowa podziękowania skierowała do organizatorów wydarzenia, z kuratorem wystawy Jackiem Gernatem na czele.

Po części oficjalnej, goście wernisażowi przenieśli się do sal wystawowych. Tam na przestrzeni środkowej części amfilady pierwszego piętra (4 pomieszczenia) można było prace malarki, podzielone na trzy grupy tematyczne. Zachwyt wzbudzały obrazy związane z pejzażem, szczególnie tym śródziemnomorskim. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się też portrety, będące szczególnym śladem życia Heleny Zadrejko, jej doświadczeń rodzinnych, przyjaźni artystycznych, a także spotkań plenerowych.

Poniżej kilka zdjęć z otwarcia wystawy.