4 listopada 2021r (czwartek) o godz. 18.00  zapraszamy na czternastą odsłonę wieczoru wspomnień Zielonogórskie Zaduszki.  Bohaterami spotkania będą znani mieszkańcy Winnego Grodu, których pożegnaliśmy w minionym roku. Postaci te na trwałe wpisały się w tożsamość naszego miasta i pozostają w pamięci dzięki swoim dokonaniom. Tym zwyczajnym i tym wielkim.

W tym roku  wspominać będziemy: Bronisława Bugiela (fotoreporter “Gazety Lubuskiej”, fotografik, dokumentalista najważniejszych wydarzeń w regionie w latach 1955-1990),  Stefana Dąbrowskiego (historyk, były dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, wykładowca akademicki), ks. bp. dr. Adama Dyczkowskiego (ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w latach 1993-2007) Jolantę Fedak (działaczka polityczna, minister pracy i polityki społecznej (2007–2011), posłanka na Sejm IX kadencji).

Sylwetki zasłużonych zielonogórzan przypomną: Tadeusz Palto, dr Stanisław Kowalski i prof. dr hab. Bogumiła Burda, ks. dr hab. Robert Kufel oraz Łukasz Porycki. Spotkanie moderować będzie  dr Izabela Korniluk.

 

Bronisław Bugiel urodził się w 1934 r. w Chorzowie. Wykształcenie zdobył w Technikum Fototechnicznym w Katowicach. W 1954 r. przybył z nakazem pracy do Zielonej Góry, gdzie objął etat fotoreportera w redakcji „Gazety Zielonogórskiej”. Przez lata uwieczniał przemiany i najważniejsze wydarzenia gospodarcze, polityczne i kulturalne na Ziemi Lubuskiej. Po przejściu na emeryturę w 1990 r. współpracował z Wojewódzkim Urzędem Dokumentacji Zabytków w Zielonej Górze. Był członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików i honorowym członkiem Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego. Brał udział w wielu konkursach fotograficznych — wojewódzkich i ogólnopolskich. Miał na swoim koncie 20 wystaw indywidualnych i ponad 10 współautorskich. Przez wszystkie lata aktywności zawodowej i artystycznej pozostawał wierny fotografii czarno-białej i do końca nie wykonywał zdjęć barwnych. Bogate archiwum negatywów Bronisława Bugiela zakupione przez Miasto Zielona Góra stanowi dziś świadectwo tego, jak w drugiej połowie XX wieku zmieniało się życie w Polsce, a nade wszystko w Winnym Grodzie. Zmarł 12 stycznia 2021 r.

Dr Stefan Dąbrowski urodził się 11 grudnia 1938 r. na kielecczyźnie. Studia historyczne ukończył we Wrocławiu. Oprócz pracy w Wyższej Szkole Pedagogicznej jako jeden z jej pierwszych pracowników i wieloletni wykładowca w Instytucie Historii WSP, był też nauczycielem w szkole podstawowej i liceum. Miał w swoim zawodowym życiorysie epizod związany z Działem Historycznym Muzeum Ziemi Lubuskiej. W latach 1968-1972 sprawował funkcję dyrektora Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, które mieściło się wówczas w pałacu w Starym Kisielinie. Jako historyk-regionalista, specjalizował się w dziejach sukiennictwa (temu tematowi poświęcił swoją pracę doktorską), a jednym z jego ciekawszych odkryć stało się odnalezienie w roku 2000, podczas winobraniowych targów staroci, kroniki Zielonej Góry z przełomu XVII i XVIII wieku, która jest dziś bezcennym źródłem wiedzy o życiu codziennym miasta oraz unikalnym materiałem do badań językowych. Zmarł 28 października 2020 r.

Ksiądz biskup dr Adam Dyczkowski  urodził się 17 listopada 1932 r. w Kętach. W 1952 r. wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. 23 czerwca 1957 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Bolesława Kominka. W latach 1957-1964 odbywał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim studia specjalistyczne,  po ukończeniu których uzyskał tytułu doktora w zakresie filozofii przyrody. Pracował we Wrocławiu jako wikariusz parafii katedralnej, duszpasterz młodzieży akademickiej i inteligencji, a także wykładowca filozofii w tamtejszym seminarium duchownym. 21 września 1978 r. został mianowany biskupem pomocniczym we Wrocławiu, a święceń biskupich udzielił mu abp Henryk Gulbinowicz 26 listopada 1978 r. Pełnił funkcje wikariusza generalnego, był odpowiedzialny za duszpasterstwo akademickie, duszpasterstwo inteligencji, nauczycieli, harcerzy i innych środowisk zawodowych. Działał w Dolnośląskim Komitecie Odrodzenia Harcerstwa, w Towarzystwie Przyjaciół Ossolineum, a także w Społecznym Komitecie Panoramy Racławickiej. 25 marca 1992 r. został mianowany biskupem pomocniczym w nowo utworzonej diecezji legnickiej.  Od 17 lipca 1993 roku kierował diecezją zielonogórsko-gorzowską. 29 grudnia 2007 r. przeszedł w stan spoczynku. Na emeryturze zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze. Zmarł 10 stycznia 2021 r. w Zielonej Górze.

Jolanta Fedak urodziła się 21 września 1960 r. w Łazach koło Żar. Z wykształcenia była politologiem, ukończyła Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe z administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i zarządzania oświatą na Uniwersytecie Szczecińskim. Na początku lat 90. związała się z Polskim Stronnictwem Ludowym. Przez kilka lat kierowała biurem PSL w Zielonej Górze i była bliską współpracownicą ówczesnego marszałka Sejmu Józefa Zycha. Od 2008 r. Jolanta Fedak szefowała lubuskiemu PSL. W 1998 r. została wicemarszałkiem woj. lubuskiego. Za rządów koalicji SLD-PSL w latach 2001-2003 była wicewojewodą lubuskim. Po rozpadzie koalicji została sekretarzem urzędu miasta w Krośnie Odrzańskim. W 2007 r. została ministrem pracy i polityki społecznej w pierwszym rządzie Donalda Tuska. Od 2013 r. była radcą prezesa ZUS, a w latach 2015-2017 kierowała Wojewódzkim Funduszem Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. W 2019 r. jednak w wyborach krajowych z ramienia PSL uzyskała mandat poselski IX kadencji. Zmarła 31 grudnia 2020 roku.