17 listopada 2021 roku (środa) o godz. 17.00 nastąpi otwarcie wystawy „Szkło huty Niemen”. Prezentowana ekspozycja to przedsięwzięcie pokazujące dorobek szczególnej huty, której początki sięgają lat 90. XIX wieku i północnych Kresów. A jej wyroby stały się jednym z symboli II Rzeczypospolitej, do dziś poruszając wyszukaną formą, kolorystyką czy zdobnictwem. Pokaz przygotowany został dzięki współpracy z ludźmi, dla których kolekcjonerstwo stało się życiową pasją. Chcących dzielić się swoją wiedzą i osiągnięciami. Obiekty pochodzą ze zbiorów Juliusza Bołbota, Grzegorza Budzyńskiego, Ireneusza Matery oraz Michała Naglika.

Wystawa jest efektem połączenia czterech prywatnych kolekcji, z których zostały wybrane najciekawsze przedmioty wytwarzane przez hutę. Składa się nią 250 obiektów, wśród których zgromadzono przykłady galanterii szklanej wytwarzanej w okresie do 1914 roku, eksponaty prezentujące zakres produkcji z okresu międzywojennego – są to szkła dekoracyjne, stołowa galanteria szklana codziennego użytku oraz przedmioty okolicznościowe. Na ekspozycji przedstawiono również kilkanaście obiektów wyprodukowanych przez hutę w okresie tuż powojennym – a które bezpośrednio nawiązują swoja formą do produkcji z lat przedwojennych.

Wystawie towarzyszy dwunastostronicowy folder prezentujący wybrane obiekty eksponowane w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Pierwsza powojenna wystawa szkieł niemeńskich miała miejsce w roku 1981 w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, podczas której zaprezentowano zespół 150 wyrobów huty. Pokaz był efektem kilkuletniej pracy profesora Uniwersytetu Wrocławskiego Pawła Banasia, który jako pierwszy zainteresował się historią polskiego wzornictwa przemysłowego – w tym przypadku produkcją huty Niemen. W roku 1984 ukazała się jego publikacja wydana przez Muzeum Mazowieckie w Płocku pt. „Szkło Huty Niemen”, zawierająca całą dostępną wiedzę na temat samego zakładu, jego właścicieli, jak również zakresu samej produkcji. Trzy lata później (1987) w tymże muzeum została zorganizowana kolejna wystawa szkieł niemeńskich. Zaprezentowano na niej obiekty pochodzące ze zbiorów białoruskich, obrazujące już powojenny okres produkcji huty, a także obiekty udostępnione przez polskie placówki muzealne oraz wypożyczone od osób prywatnych – ten zespół obiektów prezentował produkcję przedwojenną zakładu. Należy odnotować jeszcze jedno przedsięwzięcie wystawiennicze zorganizowane w roku 2013 przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku, gdzie zaprezentowane zostały szkła niemeńskie pochodzące ze zbiorów białoruskich (Muzeum w Grodnie oraz ze zbiorów huty Niemen).

Prezentowana ekspozycja jest pierwszym takim przedsięwzięciem po 1989 roku, w całości opartym o eksponaty znajdujące się w polskich prywatnych kolekcjach, prezentującym charakter produkcji huty Niemen, począwszy od czasów imperium rosyjskiego przez okres II Rzeczpospolitej oraz pierwsze lata powojenne – kiedy to nastąpiła zasadnicza zmiana charakteru produkcji zakładu.

                                                                                                          Grzegorz Budzyński

Termin wystawy
17.11.2021 – 10.04.2022

Kurator wystawy
dr Longin Dzieżyc