“A my zostajemy w Zielonej Górze” to tytuł najnowszej publikacji Mieczysława Bonisławskiego, na którą składają się wspomnienia zielonogórskich rodzin kolejarskich. Na promocję książki i spotkanie z jej autorem przybyło do naszej instytucji liczne grono sympatyków Muzeum Kolejki Szprotawskiej oraz zagadnień związanych z koleją w Zielonej Górze w ogóle. Po interesującej rozmowie, którą moderował dr Longin Dzieżyc, goście przenieśli się na wystawę “Para buch – koła w ruch. 150 lat kolei w Zielonej Górze”. Wśród zwiedzających było liczne grono osób pracujących niegdyś na kolei, co dało się usłyszeć w rozmowach, a nawet zobaczyć w emocjach, jakie towarzyszyły oglądaniu ekspozycji. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się modele dawnych lokomotyw i wagonów (odtworzone przez Jana Jarzinę), sygnalizatory, a także oryginalne przedmioty będące wyposażeniem pociągów i stacji kolejowych.

Książki Mieczysława Bonisławskiego rozeszły się jak przysłowiowe świeże bułeczki, a w kolejce po autograf utworzyła się niemała kolejka do autora.