11 lutego 2022 roku (piątek) o godz. 17.00 zapraszamy na wernisaż Marka Lalko “Ćwiczenia o rzeczach i czasie”. Ekspozycja jest pierwszą tegoroczną wystawą w ramach Galerii Nowy Wiek.

Wystawa zwiera prace z kilku ostatnich lat. Cześć z nich, pochodzi z prezentacji doktorskiej Marka Lalko, która miała swoją odsłonę w Galerii Fundacji Salony (2020), jednak ze względu na trwającą już wtedy pandemię, nie była udostępniona dla publiczności. To obiekty i instalacja o charakterze intermedialnym, które stanowią wielowątkowe rozważania o pamięci obrazu fotograficznego i jego wiwisekcji. Prace zainicjowane zostały historią rodzinną. Kreują wizualną podróż w meandry – również technologiczne – opowiadania o interferencji czasu i form jego zapisu. Penetrują  konsekwencje różnych poziomów obserwacji procesu wizualizacji. Te formy opowieści przybrały postać różnorodnej struktury, złożonej z obiektów, projekcji wideo, fotografii cyfrowych, obrazów złożonych z poddanych biologicznym i mechanicznym procesom fotografii, czy znalezionych przedmiotów.

Nowe prace tworzą kontynuację wspomnianego cyklu. Opowiadają o niedoskonałości obrazu, jego marginesach, błędzie – uzyskanym  przypadkiem, lub częściowo kontrolowanym, a czasem metodycznie powtarzanym. Poszerzają zbiór – charakterystycznych dla Autora – obserwacji i sposobów zapisu elementarnych śladów, zmian, ruchu, które zawierają w sobie potencjalność i wieloznaczność. Ta wizualna narracja fenomenu rejestracji pamięci zawiera zarówno indywidualne jego reprezentacje jak i refleksje o wymiarze uniwersalnym. Marek Lalko podejmuje w swoich pracach studia dotyczące struktury i tworzenia obrazu. Odnosi się do idei czasu, prób uchwycenia egzystencjalnych doświadczeń. Poruszając się wokół swojego ulubionego medium fotograficznego, korzysta z niego w intuicyjny, indywidualny sposób. [Alicja Lewicka-Szczegóła]

 

Marek Lalko (ur. 1974 roku w Sulęcinie), fotografik, nauczyciel akademicki.  Absolwent grafiki oraz malarstwa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obydwa dyplomy zrealizował posługując się medium fotograficznym. Po studiach związał się z macierzystą uczelnią. Dysertację doktorską pt. “Cytaty czasu i pamięci. Obiekty intermedialne” obronił na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu w 2020 roku.

Obecnie jest adiunktem w  Instytucie Sztuk Wizualnych UZ, gdzie prowadzi II Pracownię Fotografii.

W latach 2018-2021 był kuratorem “Galerii Rektorat” UZ, a obecnie Galerii fotografii “Na dole” w Instytucie Sztuk Wizualnych UZ. Od 2011 współpracuje z Fundacją Salony, gdzie prowadzi otwartą pracownię fotograficzną.

W swojej działalności artystyczno-edukacyjnej zajmuj się tradycyjną fotografią analogową oraz cyfrową, a także obrazem jako językiem sztuki. Fotografia i film pozwalają mu na poszukiwania nowego i obserwację  w obrębie tego fascynującego medium. Sam zapis obrazu umożliwia odkrywanie nowych wymiarów przedstawienia obrazu zarejestrowanego mechanicznie.

Prace Marka Lalko są prezentowane na stronie: www.lalko.com

 

Kurator wystawy
Alicja Lewicka-Szczegóła

Termin wystawy
11.02 – 14.03.2022

 

Galerię Nowy Wiek oświetla