16 lutego 2022 roku (środa) o godz. 17.00 nastąpiło otwarcie wystawy “Zielona Góra w sztuce”.

800 lat historii Zielonej Góry to 800 lat bogatego, kulturowego dorobku miasta, które od zarania swoich dziejów nieustannie inspiruje artystów, zarówno tych dawnych – śląskich i niemieckich – portretujących je przed 1945 rokiem, jak i polskich twórców współczesnych, w pierwszym rzędzie reprezentantów zielonogórskiego środowiska plastycznego. Uwieczniane przez artystów panoramy dawnej i współczesnej Zielonej Góry, jej ikoniczne zabytki, ale także miejsca nieoczywiste, takie jak np. nowoczesna architektura i rzeźba, zapomniane podwórka zielonogórskich kamienic bądź historyczna ikonografia zakątków miasta – wszystko to składa się na fascynującą mozaikę obrazów, których wybór zaprezentowany został na wystawie “Zielona Góra w sztuce”, pierwszej w dziejach Muzeum Ziemi Lubuskiej tak dużej prezentacji dzieł sztuki o tematyce zielonogórskiej.

Ekspozycja wiąże się z jubileuszem 800-lecia miasta, zarazem 100-lecia Muzeum. Składają się na nią prace pochodzące ze zbiorów naszego Muzeum, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Biura Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze oraz kolekcji prywatnych. W Muzeum wyeksponowane zostały dawne graficzne panoramy Zielonej Góry, grafiki i prace malarskie o tematyce zielonogórskiej autorstwa miejscowych artystów sprzed 1945 r., jak również dzieła współczesnych polskich twórców (obrazy olejne, grafiki, rysunki, akwarele, fotografie, rzeźby, medale okolicznościowe oraz instalacje). Te ostatnie reprezentują zwłaszcza prace przedstawicieli zielonogórskiego milieu artystycznego, zarówno nestorów, jak i artystów młodszych pokoleń, dopełnione przykładami „zielonogórskich” dzieł twórców formatu ogólnopolskiego.

Kuratorzy wystawy:
Leszek Kania, Marta Gawęda-Szymaniak, Jacek Gernat

Termin wystawy:
16.02 – 24.04.2022 (fragmenty do 21.08.2022)

Zrealizowano przy pomocy finansowej
Miasta Zielona Góra

Partnerzy wydarzenia:

   

Na sliderze plakat autorstwa Witolda Michorzewskiego z reprodukcją pracy Edwarda Dwurnika (1943-2018) “Zielona Góra” (1980) z cyklu “Podróże autostopem” – własność MZL.

Wydarzenie odbędzie się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi.