Projekt – Dostosowanie toalet w holu budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu

Od czerwca w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze realizowany jest projekt pn. Dostosowanie toalet w holu budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu.

Remontem objęte zostały dwie toalety – damska i męska. Oprócz funkcji higienicznej w jednej z nich (damskiej) zostanie zainstalowany przewijak dla niemowląt, którego do tej pory nie było w wyposażeniu instytucji.

Całkowity koszt inwestycji – 61.008 PLN brutto

Źródła finansowania:

  • Województwo Lubuskie – 30.452,00 PLN
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 24.757,60 PLN
  • Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – 5.798,40 PLN

 

Zadanie polega na remoncie 2 toalet znajdujących się w holu Muzeum i dostosowaniu ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta damska dodatkowo zostanie wyposażona w przewijak.
Po przeprowadzeniu inwestycji, pomieszczenia te funkcją i estetyką będą odpowiadać współczesnym czasom i obecnemu wyglądowi siedziby Muzeum.

Z oferty Muzeum korzystają zarówno osoby bez problemów zdrowotnych jak i odbiorcy z różnymi dysfunkcjami ruchu, wzroku, słuchu czy zaburzeniami społecznymi. W ostatnim czasie obserwuje się aktywność wykluczonych do tej pory osób, co zobowiązuje Muzeum do dążenia do całkowitego przystosowania obiektu do szczególnych potrzeb.  Zapewnienie jak najlepszych warunków do korzystania z oferty instytucji kultury jest obowiązkiem podmiotów publicznych.