23 września 2022 roku (piątek) o godz. 17.00 zapraszamy na promocję tomiku poetyckiego pt. Gedanken – Myśli, autorstwa Rolanda Hellmanna. Autor jest znanym pasjonatem dziedzictwa kulturowego i piękna natury Ziemi Lubuskiej.

Państwo Małgorzata i Roland Hellmann są częstymi gośćmi Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. W murach naszej instytucji niejednokrotnie odbywały się spotkania poświęcone działalności tych zasłużonych dla Zielonej Góry osób. Najczęściej były to wydarzenia związane z fotografią i promocją albumów autorstwa Rolanda Hellmana, który w swoim dorobku ma kilka wydawnictw ukazujących Zieloną Górę i region lubuski. Tym razem Roland Hellmann nie będzie przedstawiał piękna Winnego Grodu czy Ziemi Lubuskiej przy pomocy obrazów, ale będzie inspirował mową wiązaną, prezentując swoją poezję.

Autor urodził się na Dolnym Śląsku, po II wojnie światowej jego rodzina trafiła do Republiki Federalnej Niemiec. W latach 80. XX wieku organizował pomoc charytatywną  dla Zielonej Góry. Był także jednym z animatorów spotkań  kulturalnych pomiędzy miastem Zielona Góra i Verden. To m.in. dzięki jego działalności udało się nawią­zać współpracę mię­dzy tymi miastami. Roland Hellmann od lat działa na rzecz współ­pracy polsko–niemieckiej, pasjonuje się fotografią, ale – co wiedzą nieliczni – pisze także wiersze i to od końca lat 50. XX wieku. Pierwszy powstał na fali wydarzeń, które miały miejsce na Węgrzech w 1956 r. Jednak dopiero w ostatnim czasie zostały one zebrane w formie tomiku zatytułowanego Gedanken – Myśli. Składa się na niego 66 utworów.

Podczas spotkania autorskiego, które odbędzie się 23 września br. w Muzeum Ziemi Lubuskiej Roland Hellmann zaprezentuje słuchaczom wybrane utwory poetyckie. Poniżej jeden z nich.

 

ZIELONA GÓRA

Czerwone wino jest jak krew serdeczna,

zielona winorośl jak nadzieja,

błękitne niebo wierne jest temu miastu.

I to wszystko ma Zielona Góra.

 

Zielonogórzanie związani są z tym regionem,

zakotwiczeni w swoje tu i teraz,

nie zostawią tego miasta tak szybko,

a ich serce pozostaje tutaj na wieki.

 

Zielona Góra łączy ludzi z bliska i z daleka,

jest nie tylko perłą tego regionu,

także jego błyszczącą gwiazdą,

z bogatą tradycją.

 

Wstęp wolny.