W pogodny wieczór, 23 września do Muzeum Ziemi Lubuskiej zawitali miłośnicy twórczości Rolanda Hellmanna. W Sali Witrażowej goście mogli zobaczyć fotografie przedstawiające piękno naszego regionu. Jednak tym razem dominującym punktem spotkania była nie pasja fotograficzna, ale tomik wierszy autorstwa Rolanda Hellmanna. Przybyłych przywitał wicedyrektor MZL dr Longin Dzieżyc, który przypomniał zasługi bohatera spotkania na rzecz naszego miasta. Na początku lat 80. Roland Hellmann zaangażował się w pomoc humanitarną dla Polski, a liczona w milionach złotych pomoc dotarła głównie do Zielonej Góry. W tym dziele pomagała mu małżonka Małgorzata. Oboje za prowadzoną działalność zostali uhonorowani mianem Honorowych Obywateli Miasta Zielona Góra.

W dalszej części uczestnicy mieli okazję poznania twórczości poetyckiej, którą Roland Hellmann uprawia od kilkudziesięciu lat. Do tej pory jego wiersze pozostawały nieodkryte. Wydany w 2019 roku tomik  Gedanken – Myśli to  zbiór kilkudziesięciu utworów dotykających różnych sfer życia. Kilka z nich autor zaprezentował osobiście. Człowieku, obudź się to optymistyczne zawołanie, aby mimo nieuchronności śmierci żyć pełnią życia i dać coś światu od siebie. W podobnym tonie jest utrzymany kolejny wiersz Dzień po dniu. Poeta wskazuje na upływający czas, który należy dobrze wykorzystać podejmując właściwe decyzje. Wiersz Ty to ty akcentuje możliwość dokonywania wyborów i kierowania własnym życiem. I choć droga wiodąca przez życie bywa pokrętna to jednak kierujemy się samodzielnym wyborem pośród mnogości ludzkich ścieżek. Autor  zaprezentował także nostalgiczny utwór Moja róża. Opowiada on o pięknej roży, ale wnikliwy obserwator dostrzeże, że to metaforyczna opowieść o partnerce autora – Małgorzacie, która choć delikatna, twardo stąpa po ziemi i jest prawdziwym oparciem dla męża. To tylko sen z kolei opowiada o wyśnionych marzeniach, które może i są iluzją, ale powodują, że człowiek może mieć złudzenia i nadzieje w wielu aspektach życia. Na słuchaczy czekała także niespodzianka. Autor zaprezentował przejmujący i osobisty wiersz Matka z nowego tomiku pt. Serce i dusza, który dopiero co ujrzał światło dzienne.

Po prezentacji poezji wywiązała się ciekawa dyskusja. Jej podsumowaniem mogą być słowa zaczerpnięte z innego wiersza Myśli. To one towarzyszą nam przez całe życie, są wolne i sprawiają, że człowiek jest niezależnym bytem. [dr Grzegorz Wanatko]