3 listopada 2022 roku (czwartek) o godz. 18.00 zapraszamy na Zielonogórskie Zaduszki. Jest to już piętnasta odsłona spotkań poświęconych wybitnym zielonogórzanom, których pożegnaliśmy w minionych dwunastu miesiącach. Bohaterami tegorocznego wieczoru będą Zbyszko Piwoński oraz ks. Dariusz Lik. Zapraszamy do zapoznania się z krótką fotorelacją odnośnie minionego wydarzenia.

Sylwetkę Z. Piwońskiego przypomną: senator Jolanta Danielak, prof. Czesław Osekowski oraz prof. Czesław Grabowski. Z kolei ks. Lika wspominać będą:  ks. Paweł Bryk (proboszcz parafii w Brzeźnicy, w przeszłości kapelan chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP,  Jan Puczko (członek Prezydium Rady Parafialnej kościoła ewangelicko-augsburskiego w Zielonej Górze) oraz Tomasz Nesterowicz (zielonogórski radny, przyjaciel ks. Dariusza).

Zbyszko Feliks Piwoński (ur. 9 lipca 1929 w Stawiskach, zm. 2 sierpnia 2022 w Zielonej Górze) – polski polityk i nauczyciel, wojewoda zielonogórski w latach 1984–1990, senator III, IV i V kadencji.
Pracę zawodową rozpoczął w dwunastym roku życia. Jednocześnie kontynuował naukę w systemie zaocznym. Po przeprowadzce rodziny na Ziemie Zachodnie został nauczycielem, a następnie bardzo szybko awansował na stanowisko dyrektora . Równolegle rozpoczął studia matematyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. W latach 1969–1982 pełnił funkcję kuratora okręgu szkolnego w Zielonej Górze. W roku 1982 został wicewojewodą zielonogórskim, a od 1984-1990 roku sprawował urząd wojewody zielonogórskiego.
W 1990 przeszedł na emeryturę. Działał w organizacjach społecznych, m.in. Stowarzyszeniu Przyjaciół Filharmonii, Stowarzyszeniu „Uniwersytet Lubuski” i Wojewódzkiej Radzie Przyjaciół Harcerstwa, której był przewodniczącym.
W 1993 i 1997 z ramienia SLD uzyskał mandat senatora III i IV kadencji z województwa zielonogórskiego. W 2001 po raz trzeci został wybrany z okręgu lubuskiego. W Senacie był m.in. współtwórcą Parlamentarnego Koła Przyjaciół Harcerstwa oraz przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
Był żonaty, miał syna Andrzeja. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Zielonej Górze.

Dariusz Lik (ur. się 7 października 1967 roku w Szczecinie, zmarł 10.01.2022 roku w Zielonej Górze) – pastor, administrator i wieloletni proboszcz zielonogórskich ewangelików. W latach 1986-1991 studiował teacologię ewangelicką na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Praktyki przedordynacyjne odbywał w parafiach w Krakowie i Nowym Sączu. Po zdaniu I egzaminu kościelnego wraz z sześcioma magistrami teologii został ordynowany na księdza 24 lipca 1993 roku w Zabrzu. Ordynacji dokonał bp Jan Szarek, w asyście ks. Romana Miklera i ks. Piotra Gasia.
W latach 1993-1994 był wikariuszem parafii w Krakowie. Od lipca roku 1994 został mianowany wikariuszem parafii w Zielonej Górze. W roku 1997 został mianowany jej proboszczem-administratorem, a w roku 2004 wybrany na proboszcza parafii.
W latach 1998 – 2003 był proboszczem-administratorem parafii w Gorzowie Wlkp. W latach 1996-2008 był diecezjalnym duszpasterzem młodzieży diecezji wrocławskiej.
Śp. ks. Dariusz Lik przez kilka lat zmagał się z ciężką chorobą onkologiczną. Pozostawił żonę i córkę.

Spotkanie uświetni duet jazzowy w składzie – Wojciech Pruszyński (fortepian) oraz Robert Chyła (saksofon).

Mecenasi wydarzenia