Już w najbliższą w środę (9.11.2022) o godzinie 17:00 zapraszamy na otwarcie wystawy pt. „Generał Haller i jego żołnierze”, która odbędzie się z okazji nadchodzącego Narodowego Święta Niepodległości. Wystawa pozwala poznać materiały – nierzadko unikatowe – ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie i Muzeum Niepodległości w Warszawie. Zdjęcia powstałe w okresie pierwszej wojny światowej, lecz także ukazujące generała i jego bliskich po roku 1945, już na emigracji. Fotografie, na których uwiecznieni zostali żołnierze i oficerowie II Brygady Legionów Polskich, m.in. płk Marian Januszajtis i ksiądz Józef Panaś, Błękitnej Armii, Armii Ochotniczej z 1920 roku.

W programie przewidziane jest wręczenie odznaczenia państwowego Andrzejowi Skibińskiemu, prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej oraz przekazanie II części kart pocztowych Kolekcji Wołyńskiej Tadeusza Marcinkowskiego, które zostaną włączone do zbiorów muzealnych. Cenny dar obejmuje blisko 450 kart pochodzących z lat 1900-1939. Więcej informacji na temat zielonogórskiego bibliofila i kolekcjonera pocztówek znajduje się tutaj.

Dodatkowo nasi goście będą mogli posłuchać recitalu fortepianowego w wykonaniu Kamila Wrony.

GENERAŁ JÓZEF HALLER W WALCE O NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ

Józef Haller (1873-1960), zwany również Błękitnym Generałem, jest postacią, która wytrwale służyła Ojczyźnie. Niejednokrotnie stawiany obok Józefa Piłsudskiego (1867-1935) ostatecznie przegrał walkę o władzę, choć źródła wskazują, że swego czasu miał nad nim przewagę.Co ciekawe, historycy zauważają, że Haller nie odznaczał się wyjątkowością zarówno w sensie wojskowym, jak i politycznym. Znacznie wyżej oceniany jest jego stryjeczny brat Stanisław Haller (1872-1940). Mimo tego, Błękitny Generał stał się legendą, którego pamięć czci cały Naród Polski. Do jego bohaterskich czynów należy zaliczyć m.in. zerwanie z Austrią, które świadczyło o walce ze wszystkimi zaborcami, był przeciwnikiem ofensywy na Ukrainie, przeszedł do historii jako ten, który przywrócił Bałtyk Polsce, a jego armia wiosną 1919 r. osiągnęła stan 90.000 ludzi.

Generał wrócił do Polski dopiero po śmierci (zmarł 4 czerwca 1960 r. w Londynie) w 1993 roku. Spoczął skromnie w krypcie w nawie kościoła św. Agnieszki w Krakowie, blisko Wawelu, gdzie leży jego współtowarzysz walki, ale i oponent  – Józef Piłsudski.