W Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbyły się zimowe półkolonie w postaci warsztatów edukacyjno-plastycznych pt. „Legendy blask w zimowy czas. Zielona Góra – śladami dawnych mieszczan”.

Oferta została przygotowana z myślą o historii rozwoju gospodarczego naszego miasta oraz o życiu codziennym dawnych mieszkańców Zielonej Góry w kontekście jubileuszu 800-lecia istnienia Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich. Tegoroczne Muzeoferie  przybliżą uczestnikom warsztatów historię Zielonej Góry w oparciu o legendę i fakty historyczne, a tym samym rozbudzą zainteresowania bogactwem historycznym i kulturowym naszego miasta i regionu. Zajęcia zostaną zrealizowane przez Dział Oświatowy MZL przy współpracy z Działem Historycznym.

W części edukacyjnej – podczas specjalnie przygotowanej prezentacji, uczestnicy warsztatów wysłuchali legendy „O Bergu i Zielonej” oraz poznali ciekawostki dotyczące takich rzemiosł, jak np.: kaletnictwo, bednarstwo, snycerstwo, bartnictwo, kołodziejstwo czy rymarstwo. Dowiedzieli się także o dawnych środkach płatniczych oraz będą mogli zobaczyć kolekcję monet i banknotów ze zbioru numizmatycznego Muzeum Ziemi Lubuskiej, obejmującego m.in. czasy starożytne i średniowieczne. Odniesieniem do historii Zielonej Góry i regionu oraz dziejów gospodarczych tych ziem, były także unikatowe zielonogórskie „pieniądze zastępcze” oraz, obecne na stałych ekspozycjach, historyczne dokumenty cechowe, pieczęcie i dawne przedmioty codziennego użytku.

W części warsztatowej – każdy uczestnik wykonał własną lnianą sakiewkę na skarby, stosując poznane podczas prezentacji metody dekorowania tkanin przy wykorzystaniu rękodzielniczych technik drukarskich, m.in. tzw. malowania szablonowego. To działanie rozwinęło w uczniach zdolności manualne i kreatywność oraz takie umiejętności jak: cierpliwość i dokładność wykonania. Uczestnicy wykonali zdobienia przy użyciu farb do tkanin i farb akrylowych. Ozdobili też sakiewki dodatkami pasmanteryjnymi i cekinami.

Zajęcia dostarczyły uczestnikom wiadomości, dotyczących dziejów Zielonej Góry w zakresie: gospodarczego rozwoju naszego miasta, dawnych środków płatniczych oraz historycznego rzemiosła istotnego dla dawnych mieszczan Zielonej Góry. Umożliwiły także tworzenie oryginalnego rękodzieła na poziomie warsztatu dziecięcego.