Aktualności
Muzeum beneficjentem grantu KULTURA BEZ BARIER

Z radością informujemy, że w ramach programu KULTURA BEZ BARIER, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskaliśmy grant w wysokości 236.366 zł na realizację projektu pt. “Zwiększenie dostępności do pełnej oferty kulturalnej Muzeum Ziemi Lubuskiej osobom ze szczególnymi potrzebami”.
Dzięki wdrożeniu projektu Muzeum zostanie wyposażone w narzędzia, które sprawią, że osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły korzystać z zasobów i oferty naszej instytucji tj. z wystaw, wykładów, konferencji, spotkań autorskich, koncertów itp. Posłużą temu m.in. plany tyflograficzne, audioprzewodniki czy pętle indukcyjne.
Celem realizacji projektu jest również zwiększenie kompetencji kulturowych osób z dysfunkcjami i osób starszych, poczucia bycia częścią większej wspólnoty i utworzenie stałej grupy odbiorców oferty MZL.

Projekt pn. „Kultura bez barier”, którego liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany jest w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020