7 grudnia 2011 Muzeum Ziemi Lubuskiej, wpisując się w obchody Roku Kolbiańskiego, zorganizowało konferencję naukową zatytułowaną “Jenieckie losy św. Maksymiliana Kolbego na Ziemi Lubuskiej”. Honorowy patronat objął ks. dr Stefan Regmunt Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Spotkanie uhonorował swoją obecnością z-ca redaktora naczelnego Radia Niepokalanów o. Damian Karczmar, który pomimo ważnych uroczystości w Niepokalanowie, przyjechał do Zielonej Góry. Przybyli również księża okolicznych parafii, byli więżniowie obozów koncentracyjnych, zainteresowani a także mieszkańcy Gębic z wójtem na czele (były to osoby, których przodkowie zetknęli się z Maksymilianem Kolbe).

Konferencję rozpoczął dr Andrzej Toczewski, który powitał gości . Jako pierwszy głos zabrał ojciec Damian Karczmar, który przedstawił ważne i ciekawe informacje z życia zakonnego, misyjnego oraz podkreślił pionierską rolę św. Maksymiliana w działalności wydawniczej. Opowiedział o swojej osobistej fascynacji ojcem Kolbe.
Z kolei biskup Stefan Regmunt podkreślił walory osobowości franciszkanina. Opowiadał o jego charyzmie, a także dziele życia św. Maksymiliana, jakim było stworzenie pisma Rycerz Niepokalanej, które rozchodziło się w nakładzie miliona egzemplarzy.

Dr Andrzej Toczewski przedstawił charakterystykę obozów jenieckich, z którymi zetknął się podczas pracy w Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Podzielił się refleksjami na temat mankamentów badań, które wynikały z braku prawidłowych narzędzi i złego doboru ludzi, którzy dokonywali przesłuchań w pierwszych latach po wojnie. Opowiedział o osobistych spotkaniach z zakonnikami, którzy przebywali w obozie jenieckim Gębice razem z ojcem Kolbe. Do pobytu w obozie i relacji zakonników nawiązała również, w swoim referacie, Izabela Korniluk, która opierając się na pamiętnikach franciszkanów, opisała warunki bytowania panujące w obozie. Z kolei Arkadiusz Cincio opierając się na wspomnieniach jeńców, relacjonował pobyt w obozie już od momentu ich pojmania: przedstawił sposób transportu, traktowanie jeńców, życie społeczne, pracę (dotyczyła nielicznych i odbywała się na zasadzie dobrowolności). Po wykładach wyświetlony został film pt. Patron trudnego stulecia.Po części oficjalnej długo toczyły się dyskusje kuluarowe między uczestnikami spotkania. Konferencji towarzyszyła wystawa zawierające unikalne dokumenty dot. pobytu franciszkanów w obozie jenieckim w Gębicach (ze zbiorów dr. A. Toczewskiego).