27 lutego br. o godz. 11.00 w Muzeum Ziemi Lubuskiej odbyła się sesja popularnonaukowa pt. Lubuscy Żołnierze Wyklęci i Niepokorni – poświęcona pamięci żołnierzy, którzy w okresie PRL-u określani byli mianem podziemia reakcyjnego. Spotkanie poprowadził prof. dr hab. Robert Skobelski (Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego). Podczas obrad sesji wystąpili:

  • dr Andrzej Toczewski – Heroizm lubuskich Żołnierzy Wyklętych
  • dr Stanisław Iwan, senator RP – Podpułkownik Adam Lazarowicz ps. „Klamra”- wiceprezes IV Zarządu Głównego WiN, prezes Obszaru Zachodniego WiN
  • dr Anitta Maksymowicz – Szlakiem represji. Edmund Maksymowicz – z Polskiej Odrodzonej Armii Krajowej do kopalni
  • Izabela Korniluk – Wacław Beynar ps. „Orszak” – adiutant „Łupaszki”
  • dr Longin Dzieżyc – Tadeusz Radom i Jan Mager – więźniowie polityczni okresu stalinowskiego
  • Arkadiusz Cincio – Jan Kudła ps. „Ryś”– żołnierz gen. Andersa i WiN-u
  • Grzegorz Wanatko – Bolesław Kiwilszo – żołnierz „Łupaszki”

W piątek, 28 lutego 2014 r. o godz. 13.00 z inicjatywy Senatora RP – dr. Stanisława Iwana nastapiło odsłonięcie zielonogórskiego pomnika Żołnierzy Wyklętych.