20 września 2011 roku odbyła się w Muzeum Ziemi Lubuskiej oraz w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze konferencja poświęcona lubuskim miejscom pamięci narodowej. Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Andrzeja Kunerta, Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Heleny Hatki, Wojewody Lubuskiego i Elżbiety Polak – Marszałka Województwa Lubuskiego. W konferencji udział wezmą pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego, nauczyciele, metodycy, studenci, uczniowie, przedstawiciele samorządów miejskich i gminnych oraz pracownicy lubuskich muzeów.

W pierwszej, plenarnej części konferencji odbywającej się w Muzeum przedstawione zostaną wykłady, prelekcje i komunikaty związane z miejscami pamięci na Ziemi Lubuskiej. Omówione zostaną między innymi wyniki badań wykonane na podstawie ankiety przeprowadzonej w województwie wśród samorządów miejskich i gminnych, a związanej z aktualnym stanem zachowania, sposobem zabezpieczania, formą prezentacji i liczbą miejsc pamięci na naszym obszarze. Druga, warsztatowa część konferencji odbędzie się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Podczas tej sesji zaprezentowane zostaną najlepsze scenariusze lekcji oraz projekty edukacyjne poświęcone tej tematyce, wyłonione podczas trwającego od stycznia 2011 roku konkursu wśród nauczycieli.

Efektem konferencji będzie wydanie publikacji zawierającej przedstawione na konferencji referaty oraz przewodnika po aktualnych miejscach pamięci narodowej na Ziemi Lubuskiej.

 • Program konferencji:
 • I Obrady plenarne – Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, al. Niepodległości 15
 • 10.00 – powitanie gości – Andrzej Toczewski, Marek Kamiński
 • Prof. dr hab. Andrzej Kunert – sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa – Otwarcie
 • Prof. dr hab. Czesław Osękowski – rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego – Wprowadzenie
 • Dr Andrzej Toczewski – dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej – Anatomia zbrodni hitlerowskich na Ziemi Lubuskiej
 • Dr hab. Bogumiła Burda – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego – Lubuskie miejsca pamięci w świetle badań
 • Dr Małgorzata Szymczak – Uniwersytet Zielonogórski – Miejsca pamięci narodowej na Ziemi Lubuskiej i ich rola w edukacji dzieci i młodzieży szkolnej
 • Mgr Izabela Korniluk – Muzeum Ziemi Lubuskiej – Muzea martyrologiczne na Ziemi Lubuskiej i ich rola w kształtowaniu pamięci o zbrodniach hitlerowskich podczas II wojny światowej
 • 12.30 – 13.30 – przerwa
 • II Zajęcia warsztatowe – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Chopina 15a
 • 14.00 Mgr Mirosława Dzwonkowska – ODN w Zielonej Górze
 • Rozstrzygnięcie konkursu na scenariusz lekcji z wykorzystaniem miejsc pamięci narodowej w procesie edukacji szkolnej pod patronatem Tomasa Możejki – Przewodniczącego Sejmiku Województwa lubuskiego

 • ogłoszenie wyników
 • prezentacja nagrodzonych scenariuszy

Konferencję zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra