Osiągnięcia artystyczne pracowników MZL

 

Obok prowadzonych prac naukowo-badawczych, pracownicy MZL działają również na polu artystycznym. Artyści-plastycy, na co dzień przygotowujący m. in. oprawę plastyczną wystaw i publikacji MZL, uprawiają także własną twórczość artystyczną.

Igor Myszkiewicz (ur. 1974) – kustosz, kurator Galerii Twórców Galera. Jest absolwentem zielonogórskiego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, następnie Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej przy (wówczas jeszcze) WSP w Zielonej Górze; dyplom z litografii w pracowni ad. Stefana Ficnera. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. … więcej


Mariusz Kowalski (ur. 1969) – jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zielonej Górze. Studia w Instytucie Sztuki i Kultury Plastycznej (obecnie Instytut Sztuk Wizualnych, Wydział Artystyczny, Uniwersytet Zielonogórski) w Zielonej Górze. Dyplom w pracowni rysunku prof. Izabeli Gustowskiejwięcej