Muzeum Ziemi Lubuskiej prowadzi aktywną działalność naukowo-badawczą. Bardzo różnorodne jest spektrum zainteresowań naukowych pracowników. Z jednej strony odpowiadają one zwyczajowym tematom badawczym zielonogórskiego Muzeum, takim jak m.in.: szeroko pojęta historia miasta i regionu, tożsamość lubuska, muzealnictwo na Ziemi Lubuskiej, winiarstwo czy dziedzictwo kulturowe oraz powojenna sztuka polska, ze szczególnym uwzględnieniem regionu. Z drugiej zaś stanowią znaczące rozszerzenie tego zakresu, nie tylko tematyczne, ale również pod względem epok i obszarów, których dotyczą.

Tematyka badawcza realizowana przez pracowników MZL