Wystąpienia pracowników podczas konferencji, sesji i kongresów naukowych

 

Istotnym elementem rozwoju naukowego jest uczestnictwo w sesjach, sympozjach i konferencjach naukowych. Są one okazją do prezentacji, upowszechniania, a czasem weryfikacji wyników własnych badań i – dzięki wymianie poglądów i doświadczeń naukowych z badaczami z innych ośrodków – służą poszerzaniu wiedzy. Pracownicy MZL aktywnie uczestniczyli w konferencjach organizowanych nie tylko w Zielonej Górze i na Ziemi Lubuskiej, lecz także w Polsce oraz w Niemczech i Australii.

 

Referaty wygłoszone przez pracowników MZL na różnych konferencjach