Celem oferty oświatowo-edukacyjnej jest przybliżenie młodym odbiorcom w jak najbardziej atrakcyjny sposób muzealnych zbiorów, za pomocą których młodzież zapoznaje się z historią i kulturą materialną miasta i regionu. Oferta zajęć edukacyjnych dostosowana do programu nauczania to przede wszystkim lekcje muzealne.

Lekcje muzealne

Warsztaty

Muzealna edukacja to jednak nie tylko realizacja lekcji, ale również inne formy działań poszerzające zainteresowania kulturalne i poznawcze uczniów. Wśród wielu działań oświatowo-edukacyjnych organizowanych cyklicznie co roku dla dzieci i młodzieży szkolnej największa popularnością cieszą się:

Zwierzyniec dla Pana Wilkonia – warsztaty plastyczne 1 VI 2011

“Muzeoferie”

Festyny plastyczne z okazji Dnia Dziecka

Europejskie Dni Dziedzictwa Kultury

Konkurs plastyczny “Moja przygoda w muzeum”