Europejskie Dni Dziedzictwa (EDD) to akcja organizowana corocznie we wrześniu we wszystkich europejskich krajach, mająca na celu prezentację europejskiego dziedzictwa kultury materialnej i duchowej. Obchody zostały zainicjowane przez Radę Europy w 1991 roku, a od roku 1999 są wspólną akcją Rady Europy i Komisji Europejskiej.W Polsce EDD odbywają się pod patronatem Ministra Kultury, a ich koordynatorem jest Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Podczas wielu imprez organizatorzy zapewniają bezpłatny dostęp do zabytków i innych obiektów kultury: zamków, muzeów, skansenów, parków i ogrodów. W czasie ich trwania proponuje się uczestnikom wiele atrakcji: wystawy, warsztaty artystyczne, koncerty, wycieczki śladami historii, sztuki i tradycji.

W 2008 roku, po raz szesnasty, w dniach 13 i 14 oraz 20 i 21 września odbyła się kolejna edycja promująca historię, zabytki, także te niematerialne: tradycje, folklor, i lokalne obyczaje. Ubiegłoroczny temat Europejskich Dni Dziedzictwa “Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny” zachęcał do poszukiwania i odkrywania korzeni kultury polskiej oraz nawiązywał do wielokulturowości społeczeństwa.

Muzeum Ziemi Lubuskiej włączyło się również w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w 2008 roku. Bogactwo i różnorodność muzealnych obiektów związanych z historią miast i regionu, prezentowane na muzealnych ekspozycjach stały się dobrą okazją do ogłoszenia konkursu, pod takim samym hasłem jak akcja całych obchodów “Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny”.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, a jego głównym celem było poszerzenie wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu. Patronat medialny nad konkursem objęła “Gazeta Lubuska” na łamach której ukazały się 4 pytania konkursowe związane z historią miasta i regionu. Odpowiedź na pytania dla ułatwienia znaleźć można było zwiedzając muzealne ekspozycje. Pytania te dotarły również do wszystkich szkół zielonogórskich pocztą elektroniczną. Jedno z konkursowych pytań dotyczyło XVIII-wiecznego malarza urodzonego w Zielonej Górze, dwa inne winiarskich tradycji miasta i regionu, a ostatnie nawiązywało do powojennej historii miasta. Odpowiedzi konkursowe na specjalnie wydrukowanych w gazecie kuponach młodzież szkolna wrzucała do urny ustawionej w hallu muzeum. W konkursie udział wzięli uczniowie z różnych szkół zielonogórskich, a najwięcej kuponów napłynęło od uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 6 i 18 w Zielonej Górze oraz ze Szkoły Podstawowej w Świdnicy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 20 września 2008 r. w gmachu muzeum, podczas imprezy “W samo południe”. Wśród prawidłowych odpowiedzi zamieszczonych na kuponach konkursowych rozlosowano nagrody książkowe i bilety bezpłatnego wstępu do muzeum na rok szkolny 2008/2009. Muzealną imprezę urozmaicili koncertem uczniowie z Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza w Zielonej Górze: Szymon Walenciak – wiolonczela, Jakub Przybycień – skrzypce, Marta Sobańska i Tomasz Nowak – duet akordeonowy.