Stało się tradycją, że z okazji Dnia Dziecka przed zielonogórskim Muzeum odbywał się festyn plastyczny. Była to impreza o charakterze plenerowym i odbywała się na deptaku, na wprost wejścia do Muzeum. Do współpracy przy jej organizacji Muzeum zaprosiło znaną zielonogórską artystkę Irenę Bierwiaczonek z którą współpracowało przez wiele lat. Bogate doświadczenia pedagogiczne pani Ireny w zakresie różnorodnych działań plastycznych oraz wieloletnie kontakty z dziećmi i młodzieżą szkolną sprawiły, że autorska koncepcja festynu bardzo spodobała się uczestnikom zabawy i na stałe weszła do kalendarza imprez organizowanych przez Muzeum.

Festyny plastyczne opracowywane przez I. Bierwiaczonek, co roku pod innym hasłem, miały charakter działań edukacyjnych o bardzo zróżnicowanym charakterze. Wśród wielu działań wykonywanych w czasie ich trwania artystka-pedagog tak organizowała zajęcia, że dzieci bawiąc się zdobywały nowe umiejętności i poznawały nowe sposoby artystycznych wypowiedzi. Przede wszystkim jednak rozwiązywały pewne problemy plastyczne, między innymi takie jak: dostrzeganie i stosowanie harmonii i porządku, poszukiwanie form i kształtów, jak również rozwijanie plastycznej wyobraźni.

Festyny bardzo podobały się uczestnikom muzealnych spotkań i dlatego weszły na stałe do kalendarza imprez oświatowo-edukacyjnych adresowanych do uczniów zielonogórskich szkół. Te interaktywne zajęcia, podczas których uczestnicy pracują, realizują różne projekty w ramach kontaktów ze sztuką, tworzą własne prace, są twórczym przykładem współdziałania muzeów ze szkołami.

 

Festyn plastyczny 2009 – Podróże: Japonia

Festyn plastyczny 2008 – Fabryka lalek

Festyn Zooplastyczny 2007