Celem oferty oświatowo-edukacyjnej jest przybliżenie młodym odbiorcom w jak najbardziej atrakcyjny sposób muzealnych zbiorów, za pomocą których młodzież zapoznaje się z historią i kulturą materialną miasta i regionu. Oferta zajęć edukacyjnych dostosowana do programu nauczania to przede wszystkim lekcje muzealne.

Zadaniem lekcji jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat historii i dziedzictwa kulturowego naszego miasta, regionu i kraju, a także zapoznanie ich z podstawowymi terminami i zjawiskami z zakresu sztuk plastycznych. Różnorodne formy lekcji dostosowanych do wieku uczestników (zabawa, pokaz, warsztaty plastyczne, pogadanki, wykłady, prezentacje multimedialne, spotkania na ekspozycjach muzealnych) sprawiają, iż zajęcia są atrakcyjne i interesujące dla różnych grup wiekowych.

Proponowane tematy muzealnych spotkań korespondują z obowiązującym programem szkolnym, nie tylko go uzupełniając, lecz również w znaczący sposób poszerzając. Zajęcia, podczas których uczestnicy mają możliwość oglądania z bliska oryginalnych dzieł sztuki, obejmują szeroki zakres tematów – od najdawniejszych dziejów Zielonej Góry, poprzez sztukę śląską, aż po tematykę związaną ze sztuką współczesną. Tematy mogą ulec zmianie w zależności od sugestii nauczyciela, a stopień ich szczegółowości i zakres przekazywanej wiedzy dostosowywany jest do wieku uczniów. Lekcje muzealne prowadzone są w salach ekspozycyjnych Muzeum Ziemi Lubuskiej przez pracowników muzeum – specjalistów w różnych dziedzinach, którzy są otwarci na nowe propozycje współpracy.

Oferta tematów lekcji muzealnych podzielona jest na dwie grupy:

  • spotkania dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych,
  • lekcje muzealne dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

W każdej grupie wiekowej lekcje muzealne ułożono w bloki tematyczne. Spotkania dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych obejmują tematy z zakresu dziejów Zielonej Góry i regionu, historii i muzealnictwa oraz plastyki. Lekcje muzealne dla uczniów szkół ponadpostawowych dotyczą dziejów Zielonej Góry i regionu, historii sztuki i kultury oraz plastyki.