Lekcje muzealne

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze zaprasza do udziału w interaktywnych lekcjach muzealnych skierowanych do uczniów szkół różnych szczebli. Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy na temat historii i dziedzictwa kulturowego szczególnie naszego miasta i regionu oraz zapoznanie z podstawowymi terminami i zjawiskami z zakresu sztuk plastycznych. Bezcenne zbiory historyczne i zbiory sztuki naszego muzeum stanowią wspaniałą bazę do tematów lekcji muzealnych. Podczas zajęć, uczniowie mają możliwość oglądania z bliska dzieł sztuki. Proponowane tematy muzealnych spotkań nawiązują do programu szkolnego, uzupełniają go i w znaczący sposób poszerzają.

Muzealna oferta edukacyjna, obejmuje szeroki zakres tematów – od najdawniejszych dziejów Zielonej Góry, poprzez sztukę śląską, po tematykę związaną ze sztuką współczesną. Stopień szczegółowości i zakres przekazywanej wiedzy dostosowywany jest do wieku uczniów. Lekcje muzealne prowadzone są na salach ekspozycyjnych oraz w Sali Edukacyjnej przez pracowników muzeum – specjalistów z różnych dziedzin. Zajęcia oprócz tradycyjnego wykładu lub pogadanki wzbogacone są prezentacjami multimedialnymi a wiele z nich także warsztatami plastycznymi oraz specjalnymi pokazami zabytków. Poprzez zastosowanie różnorodnych form dostosowanych do wieku uczestników zajęcia są atrakcyjne i interesujące dla różnych grup wiekowych. Pragniemy, aby lekcje muzealne przyczyniały się do rozbudzenia zainteresowań uczniów i stały się bodźcem do częstych kontaktów z muzeum.

Zapraszamy nauczycieli i uczniów do korzystania z naszej oferty edukacyjnej.

Oferta tematów lekcji muzealnych podzielona jest na dwie grupy:

  • lekcje muzealne dla uczniów szkół podstawowych,
  • lekcje muzealne dla uczniów szkół średnich.

W każdej grupie wiekowej lekcje muzealne ułożono w bloki tematyczne. Spotkania dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych obejmują tematy z zakresu dziejów Zielonej Góry i regionu, historii i muzealnictwa oraz plastyki. Lekcje muzealne dla uczniów szkół średnich dotyczą dziejów Zielonej Góry i regionu, historii sztuki i kultury oraz plastyki.