Jak zamówić lekcję muzealną?

Jak zamówić lekcję muzealną?

Rezerwacja:

 • zajęcia edukacyjne można zamówić osobiście, telefonicznie lub pocztą internetową w Dziale Oświatowym Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. Niepodległości 15, 65-048 Zielona Góra,
 • kom. 690 124 556, tel. 68 327 23 45, wew. 19,
 • poczta internetowa: oswiatowy2@mzl.zgora.pl; bmaculewicz@mzl.zgora.pl

Koszt lekcji muzealnej:

 • opłata edukacyjna – 60 zł od grupy oraz ulgowy bilet wstępu do muzeum – 10 zł od uczestnika
 • przedszkola oraz szkoły specjalne uiszczają jedynie opłatę edukacyjną w kwocie 70 zł od grupy
 • za lekcje o wydłużonym czasie trwania wymagające specjalnego przygotowania tematu, zajęcia o charakterze warsztatowym itp. pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 50 zł.
 • opłatę za zajęcia należy uiścić bezpośrednio przed zajęciami w kasie muzeum

Informacje dodatkowe:

 • lekcje odbywają się od wtorku do piątku, w godzinach 10.00-15.00 (rozpoczęcie zajęć między godz. 10.00 a 13.00)
 • grupy mogą liczyć maksymalnie 25 osób
 • zajęcia edukacyjne prosimy zamawiać z dwutygodniowym wyprzedzeniem
 • przy tematach lekcji muzealnych podany jest czas ich trwania oraz nazwiska osób prowadzących zajęcia