Jak zamówić lekcję muzealną?

Jak zamówić lekcję muzealną?

Rezerwacja:

Koszt lekcji muzealnej:

  • opłata edukacyjna – 60 zł od grupy oraz ulgowy bilet wstępu do muzeum – 10 zł od uczestnika
  • przedszkola oraz szkoły specjalne uiszczają jedynie opłatę edukacyjną w kwocie 70 zł od grupy
  • za lekcje o wydłużonym czasie trwania wymagające specjalnego przygotowania tematu, zajęcia o charakterze warsztatowym itp. pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 50 zł.
  • opłatę za zajęcia należy uiścić bezpośrednio przed zajęciami w kasie muzeum

Informacje dodatkowe:

  • lekcje odbywają się od wtorku do piątku, w godzinach 10.00-15.00 (rozpoczęcie zajęć między godz. 10.00 a 13.00)
  • grupy mogą liczyć maksymalnie 25 osób
  • zajęcia edukacyjne prosimy zamawiać z dwutygodniowym wyprzedzeniem
  • przy tematach lekcji muzealnych podany jest czas ich trwania oraz nazwiska osób prowadzących zajęcia