Tematy lekcji muzealnych dla uczniów szkół podstawowych

DZIEJE ZIELONEJ GÓRY I REGIONU

 1. LEGENDY LUBUSKIE

mgr Renata Gresiuk-Kowalska,
(60 min.)

Na zajęciach uczniowie poznają najciekawsze legendy o naszym mieście i regionie oraz o życiu jego mieszkańców związane przede wszystkim z tradycjami winiarskimi. Podczas zwiedzania ekspozycji muzealnych oglądać będą także stare fotografie przedstawiające dawną Zieloną Górę i odkrywać zmiany zachodzące w mieście i regionie. Zajęcia kończą się warsztatami plastycznymi podczas których dzieci wykonują ilustracje do przeczytanej legendy.

 1. POZNAJEMY HERB I FLAGĘ ZIELONEJ GÓRY

mgr Renata Gresiuk-Kowalska,
(60 min.)

Podczas lekcji uczniowie oglądają prezentowane na wystawie „Dziedzictwo i współczesność. Zielona Góra – region lubuski” stare pieczęcie naszego miasta nawiązujące do współczesnego herbu Zielonej Góry (odciśnięte w laku, wosku i tuszu) oraz dokumenty, które są nimi opatrzone. Na zajęciach uczniowie poznają także flagę Zielonej Góry, herby innych miast, godło i flagę Polski, flagę Unii Europejskiej.
Zajęcia kończą się warsztatami plastycznymi, podczas których dzieci malują herb i flagę Zielonej Góry lub układają puzzle z jego wizerunkiem.

 1. MOJA ZIELONA GÓRA – ZWIEDZAJ Z BACHUSIKIEM

Barbara Maculewicz
(45 – 60 min.)

Uczestnicy zajęć podążając za Bachusikiem – najmłodszym opiekunem wystawy „Dziedzictwo i współczesność. Zielona Góra – region lubuski” odbędą magiczną podróż po historii miasta i regionu. Spotkanie z dawnymi przedmiotami, fotografiami i nagraniami urozmaicą quiz i zadania, które słuchacze będą wykonywać wspólnie na ekspozycji w wyznaczonych przez Bachusika miejscach. W trakcie wędrówki dowiedzą się m in.: jak rozwijało się miasto na przestrzeni od X do XXI w.; które z tradycji zielonogórskiego rzemiosła i przemysłu przetrwały do dziś; jak wyglądali i skąd przybywali pierwsi mieszkańcy Zielonej Góry w 1945r.; jakich przedmiotów używano dawniej w życiu codziennym; z czego słynie region lubuski i jego największe miasta.

 1. DZIEJE ZIELONEJ GÓRY DO 1945 ROKU

dr Izabela Korniluk, mgr Grzegorz Wanatko
(45 min.)

Zwiedzanie z przewodnikiem stałej ekspozycji „Dziedzictwo i współczesność. Zielona Góra – region lubuski” z uwzględnieniem makiety z mapingiem prezentującej filmy omawiające rozwój miasta od średniowiecza do czasów nowożytnych oraz przedstawienie najważniejszych faktów z dziejów miasta do 1945 roku w oparciu o dzieła i aplikacje znajdujące się na wystawie.

 1. DZIEJE ZIELONEJ GÓRY OD 1945 ROKU

dr Izabela Korniluk, mgr Grzegorz Wanatko
(45 min.)

Zwiedzanie z przewodnikiem stałej ekspozycji „Dziedzictwo i współczesność. Zielona Góra – region lubuski” z uwzględnieniem makiety z mappingiem prezentującej film omawiający rozwój miasta po 1945 roku oraz dzieje Ziemi Lubuskiej, a także przedstawienie najważniejszych faktów z dziejów miasta od 1945 roku do czasów współczesnych w oparciu o dzieła i aplikacje znajdujące się na wystawie.

 1. REGION LUBUSKI – DZIEDZICTWO I WSPÓŁCZESNOŚĆ

mgr Grzegorz Wanatko
(45-60 min.), kl. VI –VIII

Lekcja ukazuje dzieje Ziemi Lubuskiej od czasów piastowskich po współczesne. Wyjaśnia dawne związki z piastowiczami czy dzieje w okresie zależności od państw niemieckich a poprzez artefakty religijne ukazuje początki funkcjonowania dawnego biskupstwa lubuskiego. Dopełnieniem lekcji jest zaprezentowanie kultury obecnych mieszkańców Ziemi Lubuskiej, na którą w dużej mierze składają się wzorce osób, które trafiły na Środkowe Nadodrze po 1945 roku. Lekcja przeprowadzona zostanie w oparciu o nową wystawę stałą „Dziedzictwo i współczesność. Zielona Góra-region lubuski”.

 1. SKĄD SĄ NASI PRADZIADKOWIE

dr Anitta Maksymowicz
(45 min.)

Zajęcia w formie prezentacji i zwiedzania fragmentu multimedialnej ekspozycji „Dziedzictwo i współczesność. Zielona Góra – region lubuski”. Lekcja przybliża powojenną historię Ziemi Lubuskiej, gdy w 1945 roku w miejsce dotychczasowych niemieckich mieszkańców do naszego regionu zaczęli przybywać polscy przesiedleńcy (dziadkowie i pradziadkowie uczniów). Omówione zostaną m.in. trasy i sposoby ich podróżowania na Ziemię Lubuską. Na interaktywnych mapach uczniowie zobaczą z jak różnych zakątków przybywali i co ze sobą przywieźli.

Zajęcia powinny stać się dla dzieci inspiracją do rozmów z dziadkami, szukania rodzinnych pamiątek, tworzenia drzewa genealogicznego, poznawania historii swojej rodziny.

 1. WYJECHAĆ NA ZAWSZE- DLACZEGO LUDZIE OPUSZCZAJĄ OJCZYZNĘ

dr Anitta Maksymowicz
(45 min.)

Lekcja prezentująca powody migracji oraz różne typy ruchów wędrówkowych, a także podstawowe terminy związane z migracjami. Dzieci w oparciu o wykład ilustrowany pokazem multimedialnym dowiedzą o trudnościach, z jakimi wiąże się opuszczenie własnego kraju – językowych, kulturowych, wyznaniowych, ekonomicznych. Jest to także okazja do omówienia sytuacji imigrantów – dzieci, które z innych krajów przybyły do Polski.

 1. WINIARSKIE TRADYCJE ZIELONEJ GÓRY I REGIONU

dr Arkadiusz Cincio, mgr Renata Gresiuk-Kowalska
(60 min.)

Podczas lekcji uczniowie poznają winiarskie tradycje naszego miasta, dowiadują się dlaczego w Zielonej Górze obchodzone jest święto Winobrania i w jaki sposób dawniej wytwarzano wino. Uczniowie zwiedzają Muzeum Wina, gdzie prezentowane są urządzenia i narzędzia służące do wytłaczania soku z owoców, kolekcja starych i współczesnych naczyń szklanych związanych z konsumpcją wina. Zajęcia kończą warsztaty plastyczne „Winogronowe puzzle”.

 1. ARCHITEKTURA WINIARSKA ZIELONEJ GÓRY

dr Arkadiusz Cincio
(45 min.)

Lekcja przybliża historię obiektów związanych z uprawą winorośli i produkcją wina w Zielonej Górze. Do najważniejszych obiektów tego typu należą: domki na winnicach, piwnice winiarskie, zabudowania byłych wytwórni win oraz motywy winiarskie zdobiące wiele zielonogórskich kamienic. Na zajęciach podczas pokazu multimedialnego zostaną zaprezentowane zarówno dawne jak i obecne zdjęcia omawianych obiektów a jej uzupełnieniem jest zwiedzanie Muzeum Wina.

 1. PRZEDWOJENNE ZIELONOGÓRSKIE RESTAURACJE

dr Izabela Korniluk
(45 min.), klasy VI –VIII

Lekcja ma na celu zaznajomienie uczniów z przedwojennymi restauracjami w Zielonej Górze, których było wówczas dość sporo, zważywszy na fakt, iż miasto nie było wtedy wielką metropolią. Poza omówieniem najistotniejszych miejsc, w których mieściły się restauracje (m.in. Victoriagarten, Prinz Heinrich, Wiener Cafe, Piastenhöhe, Luisental, Schlesischenhof, Blumel Cafe, Café Kaiserkrone) podczas prezentacji multimedialnej ilustrowanej przedwojennymi widokówkami przybliżone zostaną również dania z różnych kart dań poszczególnych restauracji oraz trunki (m.in. wina) jakie pijano wówczas w Winnym Grodzie.

 1. CZY WIESZ, ILE W ZIELONEJ GÓRZE JEST WIEŻ? (w przygotowaniu)

mgr Renata Gresiuk-Kowalska
(60 min)

Podczas zajęć opowiemy o zielonogórskich wieżach, ich przeznaczeniu i historii prezentując je na fotografiach, starych pocztówkach i obrazach. Zaprosimy także uczniów na wirtualną wycieczkę szlakiem siedmiu wież, podczas której poznają wiele ciekawych miejsc i zabudowę historyczną w naszym mieście. Zapoznamy również z takimi terminami jak: kopuła, hełm, iglica. Wspólnie odkryjemy jedyną w Polsce wieżę, która nie moknie na deszczu – Wieża asymetryczna Kajetana Sosnowskiego.
Zajęciom towarzyszą plastyczne warsztaty dostosowane do wieku uczestników np. wieża z tekturowych elementów (dla młodszych uczniów) oraz wieża-brelok (dla uczniów starszych).

 1. ZNANI ZIELONOGÓRZANIE

dr Izabela Korniluk, mgr Grzegorz Wanatko
(45 min.)

Zwiedzanie z przewodnikiem stałej ekspozycji „Dziedzictwo i współczesność. Zielona Góra – region lubuski” z omówieniem najważniejszych postaci miasta: Kazimierz Lisowski, Georg Beuchelt, Fredrich Förster, Fritz Brieger, August Grempler, ks. Kazimierz Michalski w oparciu o dzieła i aplikacje znajdujące się na wystawie

 1. PRZEMYSŁOWA ZIELONA GÓRA

dr Izabela Korniluk, mgr Grzegorz Wanatko
(45 min.)

Zwiedzanie z przewodnikiem stałej ekspozycji „Dziedzictwo i współczesność. Zielona Góra – region lubuski” z uwzględnieniem najważniejszych faktów związanych z przedwojennym i powojennym przemysłem miasta (Deutsche Wollenwaren Manufaktur, fabryka Briegera, wytwórnia Gremplera, zielonogórski Browar, Polska Wełna, Fabryka Budowy Mostów i Konstrukcji Żelaznych Georga Beuchelta, Zastal, Lumel) w oparciu o dzieła i aplikacje znajdujące się na wystawie.

 1. O RZEMIOŚLE ZIELONOGÓRSKIM

mgr Grzegorz Wanatko
(45-60 min.), klasy VI -VIII

Podczas muzealnego spotkania na bazie obiektów dostępnych na ekspozycji „Dziedzictwo i współczesność. Zielona Góra – region lubuski”, jak również przygotowanej prezentacji, przedstawione zostaną najważniejsze zielonogórskie cechy rzemieślnicze i ich wpływ na życie gospodarcze Zielonej Góry i okolic. Omówione zostaną dwie tradycyjne dziedziny gospodarki: sukiennictwo i winiarstwo, które w dużej mierze determinowały kierunek rozkwitu miasta i wpływały na kształtujące się miejskie rzemiosło od średniowiecza do czasów nowożytnych. Do najpopularniejszych rzemiosł Winnego Grodu i okolic oprócz przedstawicieli drobnej wytwórczości (piekarze, szewcy, rzeźnicy, garncarze czy kowale) należeli: płóciennicy, folusznicy, farbiarze czy bednarze.

 1. DZIEJE ZIELONOGÓRSKIEGO SUKIENNICTWA

mgr Grzegorz Wanatko
(45 min.)

Lekcja muzealna omawiająca początki sukiennictwa w Polsce oraz jego genezę i dzieje w Zielonej Górze. W czasie lekcji uczniowie zapoznają się z procesem technologicznym produkcji sukna oraz z pracą dawnych rzemieślników związanych z sukiennictwem.

 1. KOLEJE I PAROWOZY – SZLAKIEM PODRÓŻY

mgr Justyna Lubas-Wałęcka
(60min.)

Na zajęciach dzieci poznają krótką historię zielonogórskiej kolei i dworca, dowiedzą się kiedy i dlaczego powstała kolej, jak dawniej wyglądał dworzec i wagony oraz co produkowano w fabryce G. Beuchelta. Poznają także krótką historię kolei zielonogórsko-szprotawskiej oraz inne ciekawostki m.in. jaki jest najdłuższy szlak kolejowy, najdłuższy wagon na świecie oraz gdzie odbywają się parady parowozów. W części warsztatowej odbędą się zajęcia plastyczne związane z tematem lekcji – kolorowanki i konstruowanie z tektury i papieru lokomotywy.

 1. ZIELONOGÓRSKIE PROCESY CZAROWNIC – FANATYZM RELIGIJNY W OKRESIE REFORMACJI

mgr Grzegorz Wanatko
(45 min.), kl. VI-VIII

Celem spotkania jest zapoznanie uczniów z fanatyzmem religijnym jako zjawiskiem kulturowym występującym w Europie na przełomie XVI/XVII w. oraz z zielonogórskimi procesami czarownic, które miały miejsce w I połowie XVII w. Lekcja muzealna połączona będzie ze zwiedzaniem Muzeum Dawnych Tortur – największej w Polsce stałej wystawy poświęconej zagadnieniom związanym z wymierzaniem kar, stosowaniem tortur i procesom czarownic.

HISTORIA, MUZEALNICTWO

1. Z KUFRA MOJEGO PRADZIADKA – WĘDRÓWKI W ŚWIAT PRZESZŁOŚCI

mgr Renata Gresiuk-Kowalska
(60 min.)

Lekcja przybliża i wyjaśnia jak dawniej wyglądało życie ludzi i jakie panowały obyczaje. Podczas spotkania prezentowane są dawne przedmioty codziennego użytku znajdujące się na ekspozycjach muzealnych a także na specjalnie zorganizowanym pokazie zaprezentowane zostaną m.in. urządzenia do mierzenia, ważenia, liczenia, sprzęt oświetleniowy oraz inne przedmioty gospodarstwa domowego używane w przeszłości. Zajęcia kończy zabawa edukacyjna „Zgadnij, co to jest?”

2. PRZEDMIOTY CODZIENNOŚCI POMNIKAMI CYWILIZACYJNYCH PRZEMIAN

dr Longin Dzieżyc
(45 min.), kl. VI-VIII

Lekcja muzealna prowadzona na ekspozycji „Oś czasu” jest swoistą formą narracji o cywilizacyjnym rozwoju człowieka. Eksponowane zabytki pełniły najróżniejsze funkcje użytkowe, dekoracyjne czy komunikacyjne, począwszy od telefonu komórkowego po kończącą pokaz średniowieczną kłodę skarbonę. Ponad sto artefaktów ukazuje bogactwo zastosowań, użytych materiałów i wykorzystywanych technik twórczych. Eksponaty pobudzają do refleksji nad procesem dziejowych przemian oraz znaczeniem dorobku minionych pokoleń dla współczesnych ludzi.

3. OD PATYKA DO ELEKTRONIKA – HISTORIA MIERZENIA CZASU

mgr Renata Gresiuk-Kowalska
(60 min.)

Podczas muzealnego spotkania dzieci dowiadują się, dlaczego istnieje dzień i noc oraz jak odmierzano czas na przestrzeni wieków. Prezentowane są narzędzia do pomiaru czasu i omawiane zasady ich funkcjonowania (np. klepsydra, zegar słoneczny). Na przykładzie muzealnej kolekcji w Sali Zegarowej uczniowie zapoznają się z rożnymi typami zegarków: kieszonkowym, gabinetowym, kominkowym, z kukułką, a także dowiadują się, jak działają zegarki elektroniczne. Lekcja kończy się wypełnieniem karty zadań „O czasie” a dzieci z młodszych klas podczas warsztatów plastycznych wykonywać będą tekturowe zegarki.

4. HISTORIA PIENIĄDZA

mgr Grzegorz Wanatko
(45 min.), kl. IV-VIII

Tematem muzealnego spotkania są dzieje pieniądza od czasów handlu wymiennego po współczesne formy płatnicze. W oparciu o interesujące obiekty numizmatyczne ze zbiorów muzeum uczniowie dowiedzą się, dlaczego powstały pieniądze oraz zapoznają się z pojęciami: moneta, banknot, czek, karta bankomatowa i bank.

5. ZIELONOGÓRSKI PIENIĄDZ ZASTĘPCZY W POCZ XX w.

dr Izabela Korniluk
(45 min.)kl. VI-VIII

Na podstawie muzealnej kolekcji zielonogórskiego pieniądza zastępczego z lat 20. XX wieku tzw. notgeldów omówione zostaną przyczyny i źródła emisji pieniędzy zastępczych oraz charakterystyczne na nich motywy związane z dziejami miasta oraz winiarskimi i tkackimi tradycjami.

6. INICJAŁ JAKO POCZĄTEK. JAK DAWNIEJ PISANO (w przygotowaniu)

mgr Renata Gresiuk-Kowalska
(60 min.)

Podczas zajęć uczniowie w oparciu o prezentację multimedialną poznają różne rodzaje pisma oraz jego rozwój na przestrzeni dziejów. Dowiedzą się m.in. jak w dawnym Egipcie wytwarzano papirus, co to jest pergamin oraz jak pisano na glinianych tabliczkach. Obejrzą także różne przykłady inicjałów umieszczonych w średniowiecznych księgach oraz dowiedzą się kim był skryba i co wynalazł Jan Gutenberg. Podczas warsztatów plastycznych będą kaligrafować przy pomocy gęsiego pióra, stalówki lub patyczka bambusowego oraz kolorować własne inicjały.

PLASTYKA

1. HISTORIA STYLÓW I TENDENCJI W ARCHITEKTURZE, RZEŹBIE, MALARSTWIE

mgr Marta Gawęda-Szymaniak, mgr Jacek Gernat
(45 min.), kl. VI-VIII

Cykl siedmiu lekcji muzealnych (do wyboru) przybliżających pojęcia, chronologię, najważniejsze zjawiska i twórców oraz wybrane dzieła reprezentatywne dla poszczególnych epok i tendencji w sztuce powszechnej. Prelekcja połączona z prezentacją multimedialną.

 • – Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu
 • – Sztuka średniowieczna (romanizm i gotyk)
 • – Sztuka renesansu i baroku
 • – Sztuka klasycyzmu i romantyzmu
 • – Realizm i impresjonizm
 • – Malarstwo polskie końca XIX wieku
 • – Style i tendencje w sztuce XX wieku

2. MOTYWY I GATUNKI W MALARSTWIE

mgr Marta Gawęda-Szymaniak, mgr Jacek Gernat
(45 min.), kl.VI-VIII

Zajęcia przedstawiające historię pejzażu, portretu i martwej natury na przykładzie dzieł artystów różnych epok i kierunków. Wykład połączony z prezentacją multimedialną oraz ewentualnym pokazem reprezentatywnym prac z kolekcji Działu Sztuki Współczesnej.

3. CO TO JEST DZIEŁO SZTUKI?

mgr Renata Gresiuk-Kowalska
(60 min.)

W oparciu o muzealne ekspozycje a przede wszystkim o wystawę „Galeria Złotego Grona. Kolekcja sztuki polskiej XX w.” uczniowie będą mieli za zadanie rozpoznać różne gatunki dzieł sztuki – prace malarskie (malarstwo realistyczne: portret, pejzaż, martwa natura, akt i malarstwo abstrakcyjne), rzeźbę, fotografię, instalację. W trakcie zajęć dzieci zapoznają się także z narzędziami pracy malarza i rzeźbiarza.

4. CO WIDZIMY NA OBRAZIE?

mgr Justyna Lubas-Wałęcka
(60 min.)

Na przykładach obrazów znajdujących się na ekspozycjach muzealnych oraz prezentacji multimedialnej uczniowie poznają rozmaite typy przedstawień: pejzaż, martwą naturę, portret, akt. Dowiedzą się, jak odróżnić pracę realistyczną od abstrakcyjnej oraz zapoznają się z tajnikami warsztatu twórców (kolorystyka, perspektywa, statyka i dynamika, światło w obrazie). Zajęcia kończą się wykonaniem pracy plastycznej lub wypełnieniem karty zadań „Co widzimy na obrazie?”.

5. TADEUSZ KUNTZE – MALARZ RODEM Z ZIELONEJ GÓRY

mgr Justyna Lubas-Wałęcka
(45 min.)

Spotkanie z twórczością plastyczną najbardziej znanego w dziejach sztuki powszechnej zielonogórzanina odbywa się w stałej galerii autorskiej artysty. W czasie lekcji uczniowie poznają życie i twórczość T. Kuntzego-Konicza, oglądają jego obrazy, a na przykładzie obrazu „Fortuna” analizują przysłowie „Fortuna kołem się toczy”.

Zajęcia kończy rozwiązywanie krzyżówki związanej z tematem zajęć lub zabawa z puzzlami przedstawiającymi obraz „Fortuna”.

6.DRZWI GNIEŹNIEŃSKIE – JEDEN Z CZOŁOWYCH ZABYTKÓW ROMAŃSKICH W POLSCE

dr Longin Dzieżyc
(45 min.), kl. VI-VIII

Muzealne spotkanie przy kopii Drzwi Gnieźnieńskich, wyjaśniające ich znaczenie dla kultury polskiej oraz przybliżające uczniom cechy stylu romańskiego. Podczas lekcji uczniowie zapoznają się ze średniowieczną symboliką oraz ikonograficznym przekazem zawartym w poszczególnych kwaterach Drzwi, dotyczącym życia i działalności jednego z głównych patronów Polski – św. Wojciecha.

7. ŻYWE BARWY WITRAŻA

mgr Renata Gresiuk-Kowalska
(60 min.)

Podczas zajęć uczestnicy zwiedzą muzealną galerię witraży Marii Powalisz-Bardońskiej, a podczas prezentacji multimedialnej poznają dzieje witrażownictwa. Obejrzą także film przedstawiający proces powstawania witrażu. W czasie warsztatów plastycznych wykonują witraż w różnych technikach (w zależności od grupy wiekowej)

8. SPOTKANIE RZEŹBĄ

mgr Justyna Lubas-Wałęcka
(60 min.)

Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się dlaczego rzeźba określana jest jako „sztuka w trzech wymiarach”. Prezentowane są przykłady rzeźb wykonanych w różnym materiale (kamieniu, drewnie, metalu, gipsie), a także narzędzia pracy artysty rzeźbiarza (dłuta, rylce, noże) orz różne rodzaje drewna – miękkie i twarde. Podczas zajęć plastycznych dzieci wykonają małe figurki lub reliefy w plastelinie.

9. ZWIERZĘTA W MALARSTWIE I RZEŹBIE

mgr Justyna Lubas-Wałęcka
(60 min.)

Dzieci poznają przedstawienia zwierząt na przykładach dzieł plastycznych pochodzących z różnych epok (m in. prezentowanych na ekspozycji). Podczas zwiedzania odkryją znaczenie zwierząt dla człowieka – jako przyjaciela, pomocnika w codziennej pracy, a także istoty magicznej występującej w baśniach i legendach. m.in. rzeźba Świniarka, zwierzęta na witrażu Powalisz-Bardońskiej i Drzwiach Gnieźnieńskich.

Podczas zajęć plastycznych wykonają rysunki związane z tematem lekcji.

10. PORY ROKU I PORY DNIA W SZTUKACH PLASTYCZNYCH

mgr Renata Gresiuk-Kowalska
(45 min.)

W ramach lekcji dzieci wspólnie z prowadzącym szukają odpowiedzi na pytanie, dlaczego zmieniają się pory roku na Ziemi, jak zmienia się przyroda, co to jest pogoda i co na nią wpływa. Podczas spotkania, w oparciu o muzealne dzieła sztuki oraz prezentację multimedialną, przedstawione są cztery pory roku oraz wyjaśnione jak w pracy plastycznej można zilustrować elementy pogody – grzmot, wiatr, słoneczny pejzaż czy noc.

11. MUZEALNE INSPIRACJE

mgr Renata Gresiuk-Kowalska, mgr Justyna Lubas-Wałęcka
(90 min.)

Lekcja rozpoczyna się zwiedzeniem aktualnych wystaw, po którym uczniowie utrwalają swoje wrażenia w formie pracy plastycznej. Najciekawsze prace wysyłane są na eliminacje międzynarodowego konkursu plastycznego „Moja przygoda w muzeum” do Muzeum Okręgowego w Toruniu.

12. MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA. TRADYCJE I ZWYCZAJE

mgr Renata Gresiuk-Kowalska, mgr Justyna Lubas-Wałęcka
(60 min.)

Podczas zajęć dzieci poznają legendę o św. Mikołaju. Dowiedzą się o życiu biskupa z Miry i skąd się wzięła tradycja obdarowywania w dniu 6 grudnia prezentami. Obejrzą także prezentację o tradycjach bożonarodzeniowych w Polsce i na świecie. Podczas warsztatów plastycznych wykonają kartkę bożonarodzeniową lub inne ozdoby świąteczne.

Uwaga! Zajęcia odbywają się tylko w miesiącu grudniu.