Od września do listopada br. w Muzeum Ziemi Lubuskiej prowadzone były Warsztaty Edukacyjno-Plastyczne związane z profilaktyką antyalkoholową. Pokłosiem tych spotkań był konkurs dla młodzieży na plakat. Podsumowanie współzawodnictwa nastąpiło w dniu 6 grudnia br. i złożyły się na nie otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród laureatom.