W ostatnich latach prowadzone są doniosłe prace w zakresie remontów i modernizacji Muzeum. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych należała m. in. adaptacja piwnic na Muzeum Wina oraz remont i modernizacja piwnic z przeznaczeniem na Muzeum Wina. Prowadzone są także prace projektowe związane z rozbudową Muzeum Ziemi Lubuskiej.