GAZETA LUBUSKA nr 64, 17 marca, str. 1, Bez szat, bez skóry (więcej)

GAZETA LUBUSKA, nr 113, 15 maja, str. 4, Znów głośno w muzeum (więcej)

TINA, 24 kwietnia, Zawsze razem (więcej)

WINNICA, kwiecień, nr 1, str. 7 (więcej)

GAZETA LUBUSKA, nr 114, 16-17 maja, str. 2 Powrót malarza (więcej)

GAZETA WYBORCZA, nr 115, 18 maja, str.3 Eksponaty z rejestrem (więcej)

GAZETA LUBUSKA, 25 maja, nr 118, str. 8 Poeta pędzla (więcej)

GAZETA WYBORCZA, 23 czerwca, nr 145, str. 2, Samotnik z Cieńszy (więcej)

GAZETA WYBORCZA, 8-9 sierpnia, nr 185, str. 1 (więcej)