WERANDA nr 9/2006 str. 24 pt. Pastisz i groteska
Zygmunt Waliszewski – malarstwo i rysunek ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie