WERANDA nr 4/2010 str. 48, pt. Filozof z pędzlem
Franciszek Maśluszczak – malarstwo i rysunek ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie (więcej)