Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze jest samorządową instytucją kultury Województwa Lubuskiego.

Dyrekcja:

  • Leszek Kania – dyrektor
  • dr Longin Dieżyc – z-ca dyrektora

Działy
Rada Muzeum Ziemi Lubuskiej
Towarzystwo Przyjaciół MZL
Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Lubuski