Realizacja zadań Działu Marketingu skierowana jest na oczekiwania zwiedzających, odbiorców oferty programowej Muzeum wynikającej z jego misji i celów działania. Obejmuje różne formy aktywności i stosowanych praktyk, których celem jest zaspakajanie zmieniających się potrzeb społeczeństwa oraz oczekiwań partnerów współpracy.

Istotne przesłanki działań marketingowych stanowią: otwartość na zmiany społeczne, dbanie o wizerunek Muzeum oraz pozyskiwanie sponsorów. Wszystkie one służą zjednywaniu kulturze i sztuce jak najszerszego kręgu odbiorców, uwrażliwianiu ich na dziedzictwo kulturowe regionu oraz budowaniu atrakcyjnych relacji artysta – dzieło – odbiorca.

Ważnym atutem i inspiracją dla realizacji misji Muzeum w wymiarze społecznym jest atrakcyjność zbiorów, bogata oferta ekspozycyjna i dynamika programu, które w połączeniu z korzystną lokalizacją Muzeum sprzyjają “wielkiej grze” w konkurencji na rynku czasu wolnego.

Do priorytetów działalności marketingowej Muzeum należą:
– komunikacja między Muzeum a zwiedzającymi,
– kontakty z instytucjami i stowarzyszeniami,
– pozyskiwanie i współpraca ze sponsorami i partnerami,
– działalność informacyjna, reklamowa i usługowa,
– organizacja i promocja wydarzeń kulturalnych Muzeum,
– opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych.

Podejmowane zadania i formy działalności marketingowej są wynikiem współpracy z wszystkimi działami Muzeum. Współpracy otwartej na nowe pomysły i niekonwencjonalne rozwiązania. Skrótowa informacja nie wyczerpuje zagadnień realizowanej strategii marketingowej, której założenia obejmują m.in. zagadnienia wizerunku, promocji i reklamy, partnerstwa, komunikacji. Bogata historia Muzeum, jego blisko 90-letnia działalność zobowiązuje, by podkreślić, że na status instytucji zaufania publicznego pracowali i nadal pracują niezwykli ludzie. Muzealnicy, przyjaciele, sponsorzy i mecenasi kultury, których wiedza, talent, pasje i zaangażowanie stanowią bezcenną pomoc, wpływają na wizerunek, sukcesy i osiągnięcia Muzeum. Od wielu lat wsparcia w bogatej działalności Muzeum, współpracy z instytucjami oraz stowarzyszeniami udziela nam Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Do ciekawszych rozwiązań reklamowych i sponsoringowych Muzeum zaliczyć możemy m.in.:
– balon reklamujący wystawę Tadeusza Kuntzego – Sponsor Aleksander Kapustka,
– mobil reklamowy “Wielka Wystawa Fotografii National Geographic”.
– reklama autobusowa “Kocham Muzeum” – Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze,
– spoty reklamowe – Radio “Zachód”,
– bilety promocyjne – Sponsor Spółka “Bis” J. i H. Owsianny,
– kampania “Dbamy o każdą sztukę” realizowana przy współpracy z Firmą “ZIEL-BRUK Makarewicz”,
– wizytówki Muzeum Wina i Muzeum Dawnych Tortur,
– kampania reklamowa Muzeum Wina – Radio Taxi “Bachus”,
– tablice reklamowe “Kierunek Muzeum” – usytuowane na trasach wjazdu do miasta,
– banery reklamowe Muzeum Ziemi Lubuskiej oraz “Zielona Góra dawniej”,
– plakaty z miesięcznym programem wystawienniczym drukowane przez liczne grono reklamodawców.