Działalność edytorska to jedna z ważniejszych dziedzin pracy Muzeum. Wydarzeniom organizowanym przez naszą instytucję zawsze towarzyszą wydawnictwa – zaproszenia, foldery lub katalogi wystaw. Ponadto Muzeum jest wydawcą tomików poetyckich oraz publikacji dotyczących Zielonej Góry i regionu. Mają one charakter naukowy i popularnonaukowy. Wydawnictwem ciągłym jest rocznik „Studia Zielonogórskie” pod redakcją Andrzeja Toczewskiego. Ważną pozycję stanowi też Informator Muzeum Ziemi Lubuskiej – „Museion”, dokumentujący działalność naszej instytucji.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą wydawniczą.

Do zakresu czynności Działu Wydawniczego należy:
– przygotowanie i wydawanie publikacji włączonych do rocznego planu wydawniczego
– sporządzanie wstępnych kalkulacji
– współpraca z autorem, redaktorem, grafikiem oraz drukarniami
– współpraca z pozostałymi działami Muzeum
– dbałość o poziom edytorski publikacji

Ponadto:
– dystrybucja wydanych książek
– prowadzenie promocji wydanych książek
– prowadzenie gospodarki magazynowej
– wysyłka egzemplarzy obowiązkowych

Nad kształtem wydawnictw pracują:
Emilia Ćwilińska – redaktor techniczny
dr Anitta Maksymowicz – p.o. redaktora naczelnego wszystkich wydawnictw
Igor Myszkiewicz – artysta plastyk
Mariusz Kowalski – fotografik


Kierownik Działu Wydawniczego:
Emilia Ćwilińska
tel. 68/327-23-45, wewn. 27
e-mail: wydawniczy1@mzl.zgora.pl