Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze działa od 1998 roku. Celem Towarzystwa jest wspieranie organizacyjne i rzeczowe oraz promowanie działalności Muzeum Ziemi Lubuskiej. TP MZL realizuje swoje cele poprzez współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozostałymi stowarzyszeniami twórczymi i naukowymi. Ważnym elementem jego aktywności jest prowadzenie działalności:

 • badawczej (organizowanie konferencji naukowych m.in.: Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie)
 • wystawienniczej (cykl: Wybitni zielonogórzanie, Muzeum Wina, Cmentarze żydowskie na Ziemi Lubuskiej, Pionierzy 1945, Wystawa jubileuszowa zielonogórskiego artysty Janusza Skiby, Cmentarze ewangelickie na Ziemi Lubuskiej)
 • oświatowej
 • wydawniczej (Studia Zielonogórskie, Zeszyty Muzealne, Encyklopedia Zielonej Góry, Moja Zielona Góra, katalog Zielonogórskie winobranie , Przewodnik po Muzeum Wina, Zielonogórski Oderwald, monografia Zbrodnie hitlerowskie na Ziemi Lubuskiej w latach II wojny światowej)
 • innej (np. organizacja Zielonogórskich Zaduszek, konkursu na opracowanie koncepcji elewacji związanej z rozbudową budynku muzealnego)

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, a dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych Towarzystwa.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej:

 • Andrzej Skibiński – prezes
 • Krystyna Betiuk – wiceprezes
 • Krzysztof Hnat – wiceprezes
 • dr Izabela Korniluk- sekretarz
 • Anna Bratkowska – skarbnik
 • Emilia Ćwilińska – członek
 • Urszula Rogowska – członek
 • Stanisław Domaszewicz – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Jerzy Duber – przewodniczący
 • Zofia Zalewska – sekretarz
 • Anitta Maksymowicz – członek

Statut Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (pdf)

Zachęcamy zainteresowanych do wstąpienia do Towarzystwa. Siedziba TPMZL znajduje się w siedzibie Muzeum, al. Niepodległości 15 w Zielonej Górze.