Stowarzyszenie Muzealników Polskich jest ogólnopolskim zrzeszeniem naukowo-zawodowym mającym na celu zachowanie tradycji i rozwój muzealnictwa. Stowarzyszenie propaguje inicjatywy, postawy i działania sprzyjające rozwojowi muzealnictwa oraz upowszechnianiu wiedzy o polskich muzeach i ich zbiorach. Organizacja podejmuje inicjatywy o charakterze naukowym i popularyzatorskim, będąc forum wymiany poglądów dotyczących funkcjonowania muzeów zarówno w skali regionu i kraju.

Ważnym celem działań jest podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych oraz reprezentacja i obrona interesów zawodowych polskich muzealników. Obecnie w skład Stowarzyszenia Muzealników Polskich wchodzi 11 oddziałów regionalnych obejmujących niemal cały kraj. Oddział Lubuski Stowarzyszenia liczy obecnie ponad 20 członków.

Wybory 2011 – więcej
Wyjazd studyjny SMP OL do Muzeum Miejskiego w Nowej Soli – 17 VI 2011
Wybory 2014 – więcej