Osiągnięcia artystyczne

Obok prowadzonych prac naukowo-badawczych, pracownicy MZL działają również na polu artystycznym. Artyści-plastycy, na co dzień przygotowujący m. in. oprawę plastyczną wystaw i publikacji MZL, uprawiają także własną twórczość artystyczną.