Ważnym zadaniem Muzeum jest współpraca z przedsiębiorstwami i firmami naszego województwa. Muzeum Ziemi Lubuskiej zaprasza do partnerskiej i sponsorskiej współpracy w dowolnie wybranym obszarze (wystawy, wydarzenia kulturalne, działalność badawcza, edukacyjna, publikacje, zbiory, pomoc w konserwacji zabytków, itp.). Uwzględniając specyfikę działalności i oczekiwania Państwa firmy w realizacji społecznej misji postaramy się nadać współpracy odpowiednią formę. Jesteśmy otwarci na współpracę z rożnymi podmiotami. Zarówno takimi, które gotowe są wesprzeć finansowo naszą działalność, ofiarować pomoc rzeczową, jak i tymi, które zechcą świadczyć na rzecz Muzeum różnego rodzaju usługi lub działania promocyjne w ramach umowy barterowej.

Wysoce cenimy sobie dotychczasowe formy współpracy, odpowiedzialność i społeczną aktywność biznesu w dbałości o nasze Muzeum. Udzielana wielokrotnie pomoc pozwala prezentować dokonania wielokulturowej społeczności regionu oraz chronić od zniszczenia i zapomnienia bezcenne dobra polskiej kultury.

Partnerstwo i sponsoring to wielowiekowa tradycja mająca swoje korzenie w pięknych kartach mecenatu. Dziś jako sposób na realizację społecznej misji firmy stwarza nowe szanse i możliwości promocji lubuskiej gospodarki. Korzyści z takiej współpracy są obustronne. Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że:

– promocja przez kulturę nie tylko wzbogaca, umacnia, ale pozwala budować silną markę firmy, zdobywać dla niej uznanie i przychylność,
– sponsorowanie kultury ze względu na brak utartych kanonów, dużą kreatywność ma w sobie zdecydowanie większy potencjał niż wspomaganie innych dziedzin,
– wspieranie przedsięwzięć cieszących się prestiżem i społecznym i uznaniem może być interesującym elementem działań wizerunkowych, pozwalających odróżnić się od konkurencji, wyraźnie zaakcentować swoją obecność i związki z regionem,
– aktywność biznesowo – kulturalna stwarza możliwość uczestnictwa w prestiżowym projekcie z zakresu dziedzictwa i tradycji narodowej,
– zaangażowanie w działania społeczne to atrakcyjny sposób komunikacji z otoczeniem, uwiarygodnia firmę w oczach opinii publicznej i buduje jej pozytywny wizerunek na zewnątrz.

To tylko niektóre z licznych możliwości, których wykorzystanie może przynieść Państwu wiele pożądanych, pożytecznych i niedostępnych wcześniej korzyści. Jesteśmy przekonani, że sponsorowanie kultury to niewykorzystany potencjał a współpraca z Muzeum przekona Państwa, że warto zaangażować się w rozwój kultury i sztuki. Pomysłów nam nie brakuje. Często jednak zmuszeni jesteśmy do rezygnacji z nich z powodu skromnych możliwości finansowych. Formy naszej współpracy pozostają otwarte. Liczymy, że nasza prośba spotka się z akceptacją i będziemy mieli okazję wspólnie zrealizować dla lubuskiej społeczności wspaniałe przedsięwzięcia z Państwa udziałem. Będziemy wdzięczni za każdą formę współpracy i wsparcia.

W zamian Muzeum Ziemi Lubuskiej oferuje Państwu następujące formy promocji, skorzystania z oferty programowej i atrakcyjności infrastruktury Muzeum:

– organizacja spotkań konferencyjnych, warsztatów branżowych (wykłady, szkolenia, kursy, pokazy) – Sala Witrażowa i Muzeum Wina wyposażone w niezbędny sprzęt audiowizualny,
– status Sponsora Muzeum uprawniający do reklamy firmy w uzgodnionej formie: umieszczenie logo firmy na zaproszeniach i publikacjach towarzyszących wydarzeniu, reklama (plansza, baner, roll-up) na czas trwania wydarzenia, logo na stronie internetowej Muzeum w zakładce Sponsorzy i Mecenasi wraz z linkiem do witryny internetowej firmy,
– prezentacja Sponsora podczas wydarzenia (wernisaż, koncert), udział w konferencji prasowej,
– informowanie mediów o fakcie sponsorowania przez firmę wystawy lub wydarzenia kulturalnego Muzeum,
– udostępnianie publiczności materiałów promocyjnych firmy (ulotki, oferta, katalog) przekazanych przez Sponsora,
– możliwość przygotowania stoiska promującego działalność firmy,
– zwiedzanie Muzeum przez pracowników i gości firmy z przewodnikiem, także w języku obcym,
– bilety promocyjne dla dzieci pracowników firmy,
– zaproszenia na prestiżowe imprezy w uzgodnionej wcześniej ilości,
– materiały reklamowe Muzeum (np. Wizytówki Muzeum Wina i Muzeum Dawnych Tortur) przekazane Sponsorowi do celów promujących osiągnięcia kulturalne regionu,
– plakat reklamowy z miesięcznym programem działalności wystawienniczej Muzeum do ekspozycji w siedzibie firmy,
– reklama w wydawnictwach popularno – naukowych Muzeum (np. Museion, Studia Zielonogórskie ),
– reklama planszowa firmy we wnękach okiennych budynku Muzeum (od strony. dr. Pieniężnego),
– użyczenie do czasowej ekspozycji wystaw fotograficznych ukazujących tradycje winiarskie regionu

W każdym przypadku warunki i formy współpracy negocjowane są indywidualnie. Za najbardziej niekonwencjonalną formę mecenatu kulturalnego Dyrektor Muzeum przyznaje tytuły: Honorowy Kustosz MZL i Honorowy Mecenas MZL.

Muzeum Ziemi Lubuskiej wyraża głęboką wdzięczność wielu lubuskim przedsiębiorcom, mecenasom za dotychczasową współpracę, oferowaną pomoc i liczne przykłady życzliwości w realizacji zadań Muzeum. Wszystkich chętnych, którym bliska sercu jest troska o rozwój kultury i sztuki oraz upowszechnianie tradycji i historii regionu zapraszamy do współpracy.

Zachęcamy także do zapoznania się z naszą Ofertą komercyjną.


Kontakt:
Elżbieta Maciejewska – Dział Marketingu, tel. 68/327-23-45, w. 40