Doceniając życzliwość i pomoc w rozwoju Muzeum Ziemi Lubuskiej, Dyrektor Muzeum dr Andrzej Toczewski nadał tytuł Honorowego Kustosza Muzeum Ziemi Lubuskiej następującym osobom:

 

2015

2013

2012

2005 – 2011