OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie Zarządzenia  nr 2/2019 Dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze al. Niepodległości 15, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu stanowiącego własność  Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze ogłaszam przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FS Lublin, nr rej. ZEB 4951.

Model pojazdu: FS Lublin

Rok produkcji: 1994

Wskazania drogomierza: 199 000 km

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym, diesel.

Dane ważności badania technicznego:  do  17 kwietnia 2019 r.

Wartość pojazdu wynosi: 900,00 PLN netto plus VAT 23%

Wadium wynosi: 90,00 PLN

Przetarg odbędzie się dnia 16 kwietnia 2019 roku, o godzinie 11.00 w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze , al. Niepodległości 15.

 

Zasady przetargu:

warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Muzeum lub na konto Muzeum do 15 kwietnia do godziny 15.00, wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone w poczet ceny, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu postępowania, wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy.

Przedmiot przetargu można oglądać w warsztacie samochodowym w Zielonej Górze, ul. Dąbrowskiego 44a codziennie od 9 do 14, do 15 kwietnia 2019r.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu zawiera regulamin przetargu / w załączeniu/.

Dodatkowe informacje można uzyskać  w Muzeum Ziemi Lubuskiej / sekretariat/ lub pod numerem 68 327 23 45 lub 607311342.

 

 

Dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej

w Zielonej Górze

 

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin przetargu ustnego

Załacznik 1

Załacznik 2

Załacznik 3

Załacznik 4