Portrety zielonogórskich twórców kultury

Utrwalanie i popularyzacja życia wybitnych osobowości związanych z Zieloną Górą i regionem lubuskim jest jednym z priorytetów działalności wydawniczej Muzeum Ziemi Lubuskiej.
W 1995 roku ukazała się publikacja, poświęcona Wiesławowi Sauterowi, zasłużonemu regionaliście i wieloletniemu prezesowi Lubuskiego Towarzystwa Kultury pod redakcją Emilii Ćwilińskiej. Zainaugurowała ona serię wydawniczą poświęconą postaciom, które w znaczący sposób wpłynęły na rozwój życia kulturalnego Ziemi Lubuskiej ze szczególnym uwzględnieniem Zielonej Góry. Do tej pory ukazało się pięć tomików, które przedstawiają sylwetki Michała Kaziowa -pisarza, publicysty i dziennikarza radiowego (1995), Henryka Szylkina – poety (1998), Jana Muszyńskiego – historyka sztuki, wieloletniego dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej (2000) i Janusza Koniusza – poety, prozaika, autora słuchowisk radiowych, publicysty (2003). Zawartość każdej publikacji obejmuje wywiad z bohaterem o pasjach twórczych, esej dotyczący jego życia i twórczości oraz bibliografię.
Obecnie Muzeum Ziemi Lubuskiej kontynuuje serię „Zielonogórscy Twórcy Kultury”. W ramach cyklu przedstawione zostaną sylwetki osób, których praca i działalność społeczna miała niebagatelny wpływ na rozwój życia kulturalnego Ziemi Lubuskiej. Bohaterami kolejnych tomików będą: Zbigniew Czarnuch, Stanisław Kowalski i Alfred Siatecki.
W skład zespołu redakcyjnego wchodzą pracownicy MZL: dr Anitta Maksymowicz, dr Izabela Korniluk oraz dyrektor MZL – dr Andrzej Toczewski, Leszek Kania. Redaktorem serii jest Emilia Ćwilińska – kierownik Działu Wydawniczego MZL.

Więcej informacji:
Emilia Ćwilińska
tel: 68 327 23 45 wew. 27