Konferencja prasowa 31 sierpnia 2018

Informacja prasowa, Zielona Góra, dn. 22 sierpnia 2018

Zielonogórskie muzeum powiększy się. Otwarcie projektu „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej”.

Po 59 latach od ostatniej przeprowadzki, Muzeum Ziemi Lubuskiej rozpoczyna ważny projekt rozbudowy i modernizacji, którego zwieńczeniem będzie większa powierzchnia ekspozycji, a także lepsze warunki magazynowania zabytków oraz dzieł sztuki. Nowo projektowana część budynku stworzy ponadto większe możliwości dla edukacji kulturalnej dzięki nowoczesnej bazie konferencyjnej. O szczegółach projektu opowiedzą Dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej, Leszek Kania oraz zaproszeni goście – podczas konferencji, która odbędzie się 31 sierpnia o godz. 12:00 w siedzibie Muzeum w sali Muzeum Wina.


Bez mała sześć dekad minęło od czasu, kiedy Muzeum Ziemi Lubuskiej (MZL) zajęło swoją obecną siedzibę. Od tamtej pory znacząco zmieniły się potrzeby kulturalne społeczności, a także przyrosła ilość zbiorów gromadzonych przez Muzeum. W tym czasie Zielona Góra prawie potroiła swoją liczbę mieszkańców, a zatem aby stworzyć sprzyjające warunki uczestnictwa w kulturze i zapewnić dostęp do edukacji odbiorcom niezależnie od wieku, przekonań, wykształcenia, czy też stopnia niepełnosprawności lub pochodzenia – co wynika wprost z misji MZL – musi się ono rozbudować.


Oprócz rozszerzenia powierzchni wystaw, znacząco poprawią się także warunki przechowywania zbiorów nie będących aktualnie w ekspozycji. To bardzo ważne, aby zabytkom i dziełom sztuki zapewnić odpowiednie warunki przechowywania, szczególnie w zakresie temperatury i wilgotności, z czym było coraz trudniej w obecnym budynku.


Dzięki rozbudowie powstaną dwa nowe ciągi ekspozycyjne, z czego jeden będzie dotyczył historii, a drugi sztuki. Nowa przestrzeń stworzy także miejsce dla jedynego w mieście obiektu pochodzenia renesansowego – kamiennego portalu z Przytoku, datowanego na 1596 r.


O celach, harmonogramie i planowanym przebiegu projektu, który nosi tytuł „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” opowie szczegółowo, podczas konferencji prasowej, Leszek Kania – Dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej.


Projekt „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” jest częścią Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a zgłoszony został przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego do realizacji inwestycji w ramach Kontraktu Terytorialnego. Projekt realizuje cele VIII osi i jest ściśle związany z ochroną regionalnego dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury.